Eerste Hulp

Risico’s voor de CPR-verlener en de CPR-ontvanger

Bij slachtoffers die uiteindelijk geen hartstilstand blijken te hebben, leidt reanimatie door omstanders uiterst zelden tot ernstige schade. Eerstehulpverleners moeten dus niet aarzelen om CPR te beginnen uit vrees schade te zullen veroorzaken.

Luchtwegobstructie door een vreemd voorwerp (verstikking/verslikking)

Luchtwegbelemmering door een vreemd voorwerp is een weinig courante maar potentieel behandelbare oorzaak van overlijden door ongeval. Aangezien het slachtoffer initieel bij bewustzijn is en kan reageren, bestaan er vaak mogelijkheden voor vroege interventies die levensreddend kunnen zijn.

Herkenning

Luchtwegobstructie door een vreemd voorwerp doet zich meestal voor terwijl het slachtoffer eet of drinkt. Figuur 1.5 toont het behandelalgoritme voor de volwassene met luchtwegobstructie door een vreemd voorwerp. Vreemde voorwerpen kunnen milde of ernstige luchtwegobstructie veroorzaken. Het is belangrijk het slachtoffer dat bij bewustzijn is te vragen ‘Heb je je verslikt?’. Een slachtoffer dat kan spreken, hoesten en ademen, heeft een milde obstructie. Een slachtoffer dat niet kan spreken, een verzwakkende hoest heeft, naar adem snakt of niet kan ademen, heeft een ernstige luchtwegobstructie.

Figuur 1.5. Stapsgewijze volgorde van de behandeling van volwassen slachtoffers met luchtwegobstructie door een vreemd voorwerp

Behandeling van milde luchtwegobstructie

Moedig het slachtoffer aan om te hoesten, want hoesten veroorzaakt een sterke en aanhoudende druk in de luchtweg en kan het vreemde voorwerp uitstoten.

Behandeling van ernstige luchtwegobstructie

Bij volwassenen en kinderen met volledige luchtwegobstructie door een vreemd voorwerp die bij bewustzijn zijn, hebben casusstudies de effectiviteit aangetoond van slagen of ‘tikken’ op de rug, buikstoten en borststoten. De slaagkans neemt toe wanneer combinaties van slagen of tikken op de rug en buik- en borststoten worden gebruikt.

Behandeling van luchtwegobstructie door een vreemd voorwerp bij een slachtoffer dat niet reageert

Een gerandomiseerde studie met lijken en twee prospectieve studies met verdoofde vrijwilligers hebben aangetoond dat men met borststoten een hogere druk in de luchtweg kan produceren dan met buikstoten. Borstcompressies moeten dus onmiddellijk worden gestart indien het slachtoffer niet meer reageert of het bewustzijn verliest. Probeer na 30 compressies 2 beademingen en zet de reanimatie verder tot het slachtoffer zich herstelt en weer normaal begint te ademen.

Slachtoffers die blijven hoesten, moeilijk kunnen slikken of het gevoel hebben dat er nog altijd een vreemd voorwerp in de keel zit, moeten door een arts worden onderzocht. Buikstoten en borstcompressies kunnen ernstige interne letsels veroorzaken en alle slachtoffers die met succes met deze maatregelen behandeld zijn, moeten achteraf op letsels worden onderzocht.

Eerste Hulp

Eerste hulp wordt gedefinieerd als het helpend gedrag en de eerste zorg voor een acute ziekte of verwonding. Iedereen kan in elke situatie eerste hulp starten. Een eerstehulpverlener wordt gedefinieerd als iemand die getraind is om eerste hulp te verlenen en:

  • de behoefte aan eerste hulp moet herkennen, beoordelen en prioriteren
  • zorg moet verlenen door de juiste competenties te gebruiken
  • zijn beperkingen moet kennen en extra hulp moet zoeken als dat nodig is

De doelstellingen van eerste hulp zijn het leven redden, het lijden verlichten, verdere ziekte of letsels voorkomen en het herstel bevorderen. Deze definitie van eerste hulp, in 2015 geformuleerd door de First Aid-werkgroep van de ILCOR, benadrukt de noodzaak om letsels en ziekten te herkennen, de verplichting om een specifiek vaardighedenpakket te ontwikkelen en de noodzaak voor eerstehulpverleners om onmiddellijke zorg te bieden en tegelijkertijd de hulpdiensten of andere medische zorg te activeren indien dat nodig is. Beoordelingen en interventies voor eerste hulp moeten medisch verantwoord en gebaseerd zijn op evidence-based medicine of, bij het ontbreken van een dergelijk bewijs, op een deskundige medische consensus. De reikwijdte van eerste hulp is niet zuiver wetenschappelijk, aangezien zowel de training als de reglementaire vereisten ze zullen beïnvloeden. Omdat de reikwijdte van eerste hulp varieert in de verschillende landen, staten en provincies, kan het nodig zijn om de richtlijnen aan te passen aan de omstandigheden, de behoefte en de regelgevende beperkingen.

 

Quote by Henk Schuermans, paramedic De BRC heeft als doel kwalitatieve reanimatie te bevorderen in België. Om dit te bereiken, ondersteunt de BRC de ontwikkeling van diverse reanimatie opleidingen: basis cardio-pulmonaire reanimatie (CPR), specialistische reanimatie voor volwassenen (ALS, ILS), reanimatie meer specifiek voor kinderen en babies (EPLS, EPILS en NLS) en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED). De BRC ondersteunt de wetenschappelijke basis van deze opleidingen.

— Henk Schuermans, paramedic

Eerste hulp voor medische noodgevallen

Positionering van een slachtoffer dat normaal ademt maar niet reageert

Verschillende stabiele zijliggingen zijn vergeleken, maar er zijn geen significante verschillen tussen de posities gevonden. Plaats personen die niet reageren maar wel normaal ademen in een stabiele zijligging en niet op de rug. In bepaalde situaties, zoals bij agonale ademhaling tijdens de reanimatie of trauma, kan het niet gepast zijn het individu in een stabiele zijligging te plaatsen.

Optimale positie van een slachtoffer in shock

Leg personen in shock op hun rug. Gebruik de Passive Leg Raising methode om de vitale parameters tijdelijk te verbeteren, indien er geen teken van een trauma is; het klinisch belang van deze tijdelijke verbetering is onzeker.

Deze pagina is voorbehouden voor de leden van de Belgian Resuscitation Council.
Log in om verder te lezen.

Cette page est réservée aux membres du Conseil belge de réanimation.
connectez-vous pour continuer à lire