Richtlijnen Reanimatie

Reanimatierichtlijnen 2015 van de Europese Reanimatieraad (European Resuscitation Council, ERC)

! OPGELET, DE REANIMATIERICHTLIJNEN WORDEN ELKE 5 JAAR HERZIEN!

Deze samenvatting geeft een overzicht van de essentiële behandelalgoritmen voor de reanimatie van kinderen en volwassenen en zet de belangrijkste wijzigingen van de richtlijnen sinds 2010 in de verf. De gedetailleerde richtlijnen zijn onderverdeeld in 10 hoofdstukken en terug te vinden als afzonderlijke publicatie in Resuscitation. De hoofdstukken van de ERC Richtlijnen 2015 zijn:

  • Basisreanimatie van volwassenen met het gegruik van de automatische externe defibrillator
  • Gespecialiseerde reanimatie van volwassenen
  • Hartstilstand in bijzondere omstandigheden
  • Post-reanimatiezorg
  • Reanimatie van kinderen
  • Reanimatie en ondersteuning van de transitie bij pasgeborenen
  • Initiële behandeling van acute coronaire syndromen
  • Eerste Hulp
  • Beginselen van de reanimatietraining
  • Ethiek van de reanimatie en de beslissing rond het levenseinde