• Doelstellingen
  • Gratis initiaties
  • Les objectifs
  • Initiations gratuites

« Op 16 oktober aanstaande zullen, voor het zevende jaar op rij, de Belgische Reanimatieraad (BRC) en de Belgische Cardiologische Liga de wereld dag organiseren om de bevolking meer bewust te maken van de plotse hartstilstand; de « World Restart a Heart Day ».

De doelstelling van die dag is het grote publiek attent te maken op de handelingen die levens kunnen redden en hiertoe op te leiden. België telt 30 plotse hartstilstanden per dag en 3 mensen maar zullen overleven! Een lage overlevingskans van 10%. Ongeveer 80% van de plotse hartstilstanden gebeurt thuis of op openbare plaatsen, en dikwijls blijven de getuigen (familie, vrienden, buren, ….) perplex, zonder reactie. Dat is de reden waarom we elk jaar, op 16 oktober, contact zoeken met het grote publiek dankzij onze acties « Jouw handen kunnen levens redden», « Kids save lives » en « Alle burgers van de wereld kunnen een leven redden » om elkeen bewust te maken van het probleem en dit in enkele minuten.

De getuigen van een OHCA, jong en oud, zouden allen bekwaam moeten zijn om de eenvoudige levensreddende handelingen uit te voeren (112 oproepen, effectieve borstcompressies geven en een automatische externe defibrillator aanleggen).

Met campagnes zoals de «World Restart a Heart», kunnen we de overlevingskans van de mensen die buiten het ziekenhuis een hartstilstand vertonen 2 tot 4 keer verhogen. In België, zouden hierdoor elk jaar tot 3000 levens meer kunnen gered worden!

Deze handelingen stel je eenvoudig weg als burger!

“Een nationaal verplichte training van schoolgaande kinderen heeft het hoogste impact op de toename van het aantal cardio-pulmonale reanimaties (CPR) door omstanders.”1

Dit blijkt de meest succesvolle manier te zijn om de hele bevolking te bereiken. Het hoogst aantal reanimaties door omstanders vinden we in sommige Scandinavische landen waar schoolgaande kinderen sinds tientallen jaren opleiding krijgen in cardiopulmonale reanimatie (CPR).

Om dit te ondersteunen heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2015 de “Kids Save Lives” verklaring goedgekeurd. In deze verklaring raadt men een jaarlijkse reanimatietraining van minimum twee uur aan vanaf de leeftijd van 12 jaar in alle scholen over de hele wereld. Op deze leeftijd zijn kinderen meer ontvankelijk voor opleiding en leren zij gemakkelijker aan om anderen te helpen. Op jonge leeftijd een reanimatieopleiding krijgen is zoals leren zwemmen of met een fiets rijden. Kinderen vergeten niet snel hoe ze een leven kunnen redden. Professionele gezondheidswerkers, leerkrachten die opgeleid werden om CPR aan te leren en anderen kunnen met succes schoolgaande kinderen leren reanimeren. Op die manier kan men dergelijke opleidingen vermenigvuldigen. De reanimatiekennis en de vaardigheden kunnen verder worden verspreid door aan de kinderen te vragen hun ouders en vrienden op te leiden.

Sinds 2018, verplicht de Fédération Wallonie-Bruxelles de leerlingen van de secundaire scholen om de twee jaar een reanimatie opleiding te volgen (CPR-AED). Maar de toegekende budgetten zijn nog onvoldoende om de leerlingen van alle Franstalige scholen op te leiden en de frequentie van de opleidingen (om de 2 jaar) is op dit ogenblik nog ontoereikend.

Vanaf september 2019 wordt voor het vijfde schooljaar op rij, in alle secundaire scholen van de Vlaamse Gemeenschap minstens 2 lesuren CPR gegeven aan de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. De « Task Force » CPR-AED van het Vlaams Ministerie van Onderwijs, zet zijn werk verder teneinde enerzijds de CPR-lessen te veralgemenen naar alle leerjaren van het secundair onderwijs en anderzijds automatische externe defibrillatoren (AED) op de buitenmuren van de scholen te plaatsen.

In België krijgen naar schatting tussen 10.000 en 15.000 personen jaarlijks een plotse hartstilstand; dit is zowat 30 per dag. Meestal is dit het gevolg van een plotse en levensgevaarlijke chaotische hartritmestoornis, namelijk ventrikelfibrillatie, waarbij de hartcontracties wegvallen. Daardoor wordt er geen bloed meer in het lichaam rondgepompt. De hersenen en vitale organen krijgen geen zuurstof meer en het slachtoffer verliest bijna onmiddellijk het bewustzijn. Onherstelbare hersenschade treedt reeds op na 3 minuten. Onmiddellijke actie is dus vereist om de overlevingskansen te verhogen en neurologische schade te vermijden en te beperken. Er is maar één manier om de ventrikelfibrillatie te stoppen: het toedienen van een elektrische schok of anders gezegd een defibrillatie uit te voeren.

Op dit ogenblik telt men in België ongeveer 10.000 automatische externe defibrillatoren of AED-toestellen, waarvan 70% in privébezit (sportclubs, bedrijven…). De Belgische Reanimatieraad, gesteund door de Belgische Cardiologische Liga heeft de ambitie om het aantal publieke AED-toestellen in woonwijken en scholen te verdubbelen. Inderdaad, het verhogen van het aantal beschikbare AED’s, samen met het opleiden van meer mensen in reanimatie, kan in België op termijn leiden tot het redden van 3.000 extra levens per jaar.

Maar hier is een kost aan verbonden. Daarom doet de BRC een oproep op de vrijgevigheid van iedereen om dit project te helpen financieren. Op deze wijze neemt u deel aan onze doelstelling om het sterftecijfer ten gevolge van hartstilstand buiten het ziekenhuis te verlagen.

Wil u ook graag uw steentje bijdragen, dan kan dit door een gift te doen op het rekeningnummer van de Belgische Reanimatieraad: BE50 0688 9088 5918

________________________

1 Volgens Böttiger BW, et al en de European Resuscitation Council (ERC)

BORNEM | Initiatie REA

Date: October 8, 2019

Time: 17-21.30u

Location: Gemeentelijk zwembad Bornem, Bareelstraat 111b, 2880 Bornem

NL

Op deze dag worden de sporters aangesproken om even stil te staan bij hartstilstand en reanimatie, levensreddende handeling aan te leren alsook het AED toestel te gebruiken

BRUSSEL ZUIDSTATION | initiatie rea

Date: October 9, 2019

Time: 08.00 - 16.00u

Location: Zuidstation Brussel

NL

BRUSSEL ZUIDSTATION | initiatie rea

De actie van Project Minipop, een initiatief van De Vrienden van de MUG vzw (voorzitter Prof. Dr. Pierre Mols – UMC Sint-Pieter) dat gratis reanimatielessen organiseert, gaat door op 9 oktober van 8u tot 16u in het Zuidstation te Brussel.

De voorbijgangers kunnen gratis een korte vorming volgen met behulp van een gesimplificeerde reanimatiemannequin (de Minipop). Er zal de hele dag een team reanimatie-instructeurs ter plaatse zijn, waaronder onze Minipop-instructeurs, politie-agenten van de zone Elsene-Brussel, studenten verpleging van de Hogeschool Ilya Prigogine en studenten verpleging in medische urgentie van de Hogeschool Parnasse-Isei. De volgende animaties zijn voorzien:

– Demonstraties van leerlingen van het Maria-Boodschaplyceum gevormd in het kader van project Minipop (voormiddag)

– Een nieuwe choreografie van een dansgroep op “I will survive” van Gloria Garner (namiddag)

– Aanwezigheid van overlevenden van een hartstilstand

– Bezoek van leden van de Belgian Resuscitation Council (BRC)


LUIK | Workshops in reanimatie

Date: October 12, 2019

Time: 14-18.30u

Location: Galeries Saint Lambert, Place Saint Lambert,4000 Luik

NL

Als onderdeel van Werelddag voor bewustwording van plotse hartstilstand (World Restart a Heart Day) zullen de instructeurs van de BRC, BVBA Liège Ville Santé en de studenten in geneeskundige van ULg aanwezig zijn voor het publiek om reanimatie workshops te animeren.
De realtime demonstraties zullen voorgesteld zijn in samenwerking met de Nood Centrale 112.


De volgende animaties zijn voorzien:

• CPR voor volwassenen (demo en workshops)
o Hoe hartstilstand te herkennen?
o (Laat) Bellen 112: hoe u snel en efficiënt kunt bellen
o Reanimatietechnieken: hartmassage – ventilatie
o Het gebruik van de geautomatiseerde externe defibrillator (AED)
• CPR kind / baby
o Wat is de specifieke reanimatie-volgorde voor het kind, de baby?
o Wanneer 112 verwittigen?
o Oefen specifieke technieken voor het kind, de baby.
• Verstikking
o Wat te doen als een vreemd lichaam de luchtwegen blokkeert en de persoon stikt?
o Technieken van desobstructie voor de volwassene, het kind en de baby.
• Reanimatie-wedstrijd “Racing”
o 6 oefenpoppen op een lijn. Zes deelnemers. De reapoppen zijn verbonden met een scherm.
Wie gedurende 2 minuten de meest effectieve reanimatie uitvoert, wint de wedstrijd. Er zijn
gedurende de dag 8 wedstrijden en de winnaar van elke ronde kan deelnemen aan een
gratis Basic Life Support-training verzorgd door de Belgian Resuscitation Council (BRC).
• Interview van de goede “Samaritanen”
o Mensen (niet-gezondheidswerkers) die zijn tussengekomen om een slachtoffer met een
hartstilstand te reanimeren en wiens slachtoffer is overleeft.
• Stand “gezond leven” – BVBA Liège Ville Santé
o Gedurende de namiddag, uitleg over gezonde voeding, aangepast “sport”activiteiten en
fruitdistributie.

DENDERMONDE | kids save lifes

Date: October 16, 2019

Time: 08-12.00u

Location: Sporthal Sint-Gillis-Dendermonde, Van Langenhovestraat 203A,9200 Sint-Gillis-Dendermonde

NL

Op 16 oktober gaan we met de instructeurs van Lifeguard ongeveer 300 kinderen van het zesde leerjaar uit Dendermonde en bijhorende deelgemeentes leren reanimeren.
We hebben een traject gepland met voorbereidende lessen op school.
Op 16/10 krijgen ze een korte herhaling en gaan ze vooral veel kunnen oefenen op verschillende stations: reanimatie, demo reanimatie met AED, stabiele zijligging en verstikking.
We hebben hiervoor dynamische medewerking van de Stad Dendermonde en de Sportdienst van Dendermonde.
Enkel toegankelijk voor de kinderen van Dendermonde.

SINT NIKLAAS | Reanimeren en defibrileren

Date: October 16, 2019

Time: 12-16.00u

Location: Grote Markt, 9100 Sint-Niklaas

NL

SINT NIKLAAS | Reanimeren en defibrileren

Rode Kruisafdeling Sint-Niklaas plaats een promo-info stand over reanimeren en defibrilleren op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Voorbijgangers zullen aangesproken worden ivm reanimeren en defibrilleren en uitgenodigd worden om even te testen of ze het kunnen. Er wordt hen een folder overhandigd wanneer er gratis lessen ‘Reanimeren en Defibrilleren’ aangeboden worden.

Ring Shopping Center Kortrijk – initiatie REA

Date: October 16, 2019

Time: 13:30 - 16:00 u

Location: Ring Shopping Center Kortrijk

NL

Ring Shopping Center Kortrijk – initiatie REA

Op 16 oktober brengen de VIVES studenten verpleegkunde de bezoekende shoppers een initiatie reanimatie bij op REA poppen.

HERENTALS | Infosessies REA

Date: October 16, 2019

Time: 11.00-15.30u

Location: AZ Herentals, Nederrij 133, 2200 Herentals

NL

HERENTALS | Infosessies REA

Tijdens een 4-tal sessies van ongeveer 1 uur kunnen externen bij ons een introductie krijgen in de Basic Life Support en het gebruik van een AED toestel.

 Sessie 1: 11-12u
 Sessie 2: 12u30- 13u30
 Sessie 3: 13u30-14u30
 Sessie 4: 14u30-15u30

STROMBEEK BEVER | Procter and Gamble

Date: October 16, 2019

Time: 11.00-14.00u

Location: Campus Procter and Gamble, Temselaan 100, Groot Bijgaarden

FR | NL

STROMBEEK BEVER | Procter and Gamble

Awareness campaign:
On Oct 16th you will NOT be able to miss World Restart a Heart Day on our campus.
Around lunch time @ all entrances to the restaurant will be equipped with CPR/AED boots.
On the rhythm of the Bee Gees,instructors will encourage passing employees to restart a heart & to show them THEY CAN SAVE LIVES!!!

WEMMEL | Initiatie levensreddend handelen

Date: October 16, 2019

Time: 14-16.30 u

Location: Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, Jean Joseph Crocqlaan 15, 1020 Wemmel

NL

WEMMEL | Initiatie levensreddend handelen

Initiatie tot de levensreddende handelingen voor bezoekers en personeel in geval van hartstilstand, zowel van het kind als van de volwassen. Gegeven door professionele hulpverleners van de Belgische Reanimatieraad.

ESSEN | Initiatie reanimatie

Date: October 16, 2019

Time: 14-17u

Location: Taverne en Tennis, Huybergsebaan 164, 2910 Essen

NL

ESSEN | Initiatie reanimatie

Gedurende de namiddag kunnen bezoekers doorlopend gratis initiatielessen volgen i.v.m. levensreddend handelen in geval van een hartstilstand. Zowel bij het kind als bij de volwassene en dit in combinatie met het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Daarnaast krijg je instructies hoe je moet reageren bij een verstikking.

Lesgevers van de gemeentelijke ambulance 112 Essen zijn heel de tijd aanwezig.

Verder kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de drie uur durende cursus reanimeren via deze link: https://www.ambulance-112-essen.be/aed.php (verschillende data beschikbaar van september tot december 2019)

Le 16 octobre prochain, et pour la septième année consécutive, le Conseil Belge de Réanimation (BRC) et la Ligue Cardiologique Belge organiseront la journée mondiale de sensibilisation à l’arrêt cardiaque inopiné ; le « World Restart a Heart Day ». Cette journée a pour objectif de sensibiliser et de former le grand public aux gestes qui sauvent. En Belgique, il y a 30 arrêts cardiaques inopinés par jour et seuls 3 d’entre eux survivront ! Donc un faible taux de survie de 10%. Environ 80% des arrêts cardiaques inopinés arrivent à la maison ou dans les lieux publics et souvent les témoins (familles, amis, voisins…) restent sans réaction. Dès lors, chaque année, le 16 octobre, nous allons au contact du public et à l’aide de nos campagnes « Vos mains peuvent sauver des vies », « Kids save lives » et « Tous les citoyens du monde peuvent sauver une vie » nous voulons sensibiliser tout un chacun et ce en quelques minutes.

En effet, les témoins d’un arrêt cardiaque en milieu extrahospitalier (ACEH), jeunes et moins jeunes, devraient tous être capables d’effectuer les gestes simples qui sauvent des vies (Appeler le 112, entamer des compressions thoraciques efficaces et utiliser un défibrillateur externe automatique).

Avec des actions comme le «World Restart a Heart», nous pouvons améliorer le taux de survie des personnes présentant un arrêt cardiaque extrahospitalier dans une proportion de 2 à 4 fois. En Belgique, cela permettrait de sauver jusqu’à 3000 vies supplémentaires chaque année !

Apprendre ces gestes, c’est tout simplement un acte de citoyen !

« Une formation obligatoire à la réanimation au niveau national pour les élèves aurait un impact maximal sur l’augmentation du taux de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) entamée par témoin.

Il s’avère que c’est la manière la plus efficace de toucher l’ensemble de la population. Ce constat a pu être établi notamment grâce aux résultats positifs dans certains pays scandinaves – présentant les taux de RCP par témoin les plus élevés - où l’éducation des écoliers à la RCP est obligatoire depuis des décades.

Afin de soutenir cette démarche, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a approuvé en 2015 la déclaration « Kids save lives ». Cette déclaration recommande minimum deux heures de formation à la RCP annuelle à partir de 12 ans dans toutes les écoles du monde. A cet âge, les enfants sont plus réceptifs aux instructions et ils apprennent plus facilement à aider les autres. Ce type de formation s’apparente à l’apprentissage de la nage ou du vélo, un exercice familier chez les enfants qu’ils n’oublieront jamais. Les professionnels de la santé, les enseignants formés à dispenser la RCP ou d’autres peuvent former efficacement les écoliers et tous peuvent avoir un effet multiplicateur. Les connaissances et les compétences pour la RCP peuvent se propager davantage en demandant aux enfants de la démontrer à leurs famille et amis.

Depuis 2018, la fédération Wallonie Bruxelles, oblige les élèves des écoles secondaires à suivre tous les deux ans une formation de réanimation (RCP-DEA). Mais les budgets alloués ne sont pas encore suffisant pour former les élèves de toutes les écoles francophones et la fréquence des formations (biannuelle) n’est pas efficace en ce moment.

En septembre 2019, commencera la cinquième année scolaire où, dans toutes les écoles secondaires de la Région Flamande, au moins 2h de RCP seront prodiguées aux élèves de 5 et 6ième année. La Task Force RCP-DEA du ministère de l’Enseignement de la Région Flamande poursuit son travail afin d’une part de généraliser les cours de RCP depuis la première secondaire et d’autre part d’installer des défibrillateurs externe automatisé (DEA) sur les murs extérieurs des écoles.

La mort subite cardiaque (MSC) touche chaque année entre 10.000 et 15.000 personnes en Belgique – environ 30 par jour-. C’est un trouble inopiné et potentiellement mortel de l’activité cardiaque. Ce rythme chaotique, appelé fibrillation ventriculaire, est caractérisé par le manque de contractions adéquates, rendant ainsi la circulation sanguine inefficace. Rapidement, l’ensemble des organes est totalement privé d’oxygène et des lésions cérébrales irréversibles apparaissent dès la troisième minute de l’arrêt cardiaque. Une intervention immédiate est donc nécessaire pour augmenter les chances de survie et minimiser les séquelles neurologiques. La seule façon d’arrêter une fibrillation ventriculaire, c’est de donner un choc électrique ou, autrement dit, effectuer une défibrillation.

Aujourd’hui, la Belgique compte entre 8.000 et 10.000 défibrillateurs externes automatiques (DEA) dont 70% en propriété privée (clubs de sports, entreprises, …). Le Conseil Belge de Réanimation, soutenu par la Ligue Cardiologique Belge, a pour ambition de doubler le nombre de ces DEA, placés à proximité des habitations et des écoles. En effet, doubler le nombre de DEA et former plus d’intervenants à la réanimation cardio-pulmonaire permettraient de sauver, chaque année, plus de 3.000 vies en Belgique. Malheureusement, ceci à un coût. C’est pourquoi le Conseil Belge de Réanimation (BRC) lance un appel aux dons. Le BRC appelle à la générosité de chacun pour l’aider à financer le développement de ce projet. De cette façon, vous participez à l’objectif de réduire le taux de mortalité dû aux arrêts cardiaques survenus en dehors du cadre hospitalier.

Si vous souhaitez soutenir ce projet, voici le numéro de compte : BE50 0688 9088 5918, Conseil Belge de Réanimation.

________________________

1 Böttiger BW, et al & European Resuscitation Council (ERC)

BRUXELLES GARE DU MIDI |

Date: October 9, 2019

Time: 08.00 - 16.00hr

Location: Bruxelles, gare du midi

FR

BRUXELLES GARE DU MIDI |

L’action de Project Minipop, une initiative de De Vrienden van de MUG vzw (président du Prof. Dr. Pierre Mols – UMC Sint-Pieter) qui organise des cours gratuits sur la RCP, aura lieu le 9 octobre de 8h à 16h à la gare de Bruxelles-Midi.

Les passants peuvent suivre gratuitement une courte formation à l’aide d’un mannequin de réanimation simplifié (le Minipop). Une équipe d’instructeurs de réanimation sera sur place toute la journée, y compris nos instructeurs Mini-Pop, des officiers de police de la zone Ixelles-Bruxelles, des étudiants en sciences infirmières de l’Université Ilya Prigogine et des étudiants en sciences de l’urgence médicale de l’Université Parnasse-Isei. Les animations suivantes sont fournies:
Démonstrations d’étudiants du Maria-Boodschaplyceum formés dans le cadre du projet Minipop (matin)
Une nouvelle chorégraphie d’un groupe de danse sur “I will surviv” de Gloria Garner (après-midi)
Présence de survivants d’un arrêt cardiaque
Visite de membres du Conseil belge de réanimation (BRC)

LIEGE |des ateliers pratiques d’initiation à la réanimation

Date: October 12, 2019

Time: 14-18.30hr

Location: Galeries Saint Lambert, Place Saint Lambert, 4000 Liège

FR

Dans le cadre de la journée mondiale de la sensibilisation à l’arrêt cardiaque inopiné (World Restart a Heart Day), les instructeurs du BRC, de Liège Ville Santé et les étudiants en médecine de l’ULg seront présents pour le public liégeois afin d’animer des ateliers pratiques d’initiation à la réanimation.Les démonstrations en temps réel seront animées en collaboration avec la Centrale d’Urgence 112.

• RCP adulte (démo et ateliers)
o Comment reconnaître un arrêt cardio-respiratoire ?
o (Faire) Appeler le 112 : comment faire un appel rapide et efficace
o Les techniques de réanimation : massage cardiaque – ventilation
o L’utilisation du Défibrillateur Externe Automatisé (DEA)
• RCP enfant /bébé
o Quelle est la séquence de réanimation spécifique pour l’enfant, le bébé ?
o Quand faire l’appel ?
o Exercer les techniques spécifiques à l’enfant, au bébé.
• La désobstruction
o Que faire lorsqu’un corps étranger obstrue les voies respiratoires et que la personne étouffe ?
o Techniques de désobstruction pour l’adulte, l’enfant et le bébé.
• « Racing » challenge de réanimation
o 6 mannequins de réanimation sur une ligne. Six participants. Les mannequins sont reliés à un écran. Celui qui pratique la réanimation la plus efficace sur 2 minutes remporte le concours. Il y aura 8 challenges durant la journée et le vainqueur de chaque manche pourra participer gratuitement à une formation complète Basic Life Support dispensée par le Conseil Belge de Réanimation.
• Interview des bons « samaritains »
o Personnes (non professionnel de la santé) qui sont intervenues pour réanimer une victime en arrêt cardiaque et dont la victime s’en est sortie.
• Stand « bien vivre » – ASBL Liège Ville Santé
o Durant toute l’après-midi, explication sur la nutrition, les activités saine et distribution de fruit.

ATH | Hopital Epicura

Date: October 16, 2019

Time: 09-16.00hr

Location: Hopital Epicura, rue Maria Thomée 1, 7800 Ath

FR

ATH | Hopital Epicura

Initiation aux premiers gestes de survie

Hornu | Maison des jeunes

Date: October 16, 2019

Time: 09-16.00hr

Location: Maison des jeunes, A Demot 136, 7301 Hornu

FR

Hornu | Maison des jeunes


Reconnaitre un ACS
Appel 112
Gestes de premiers secours

STROMBEEK BEVER | Procter and Gamble

Date: October 16, 2019

Time: 11.00-14.00u

Location: Campus Procter and Gamble, Temselaan 100, Groot Bijgaarden

FR | NL

STROMBEEK BEVER | Procter and Gamble

Awareness campaign:
On Oct 16th you will NOT be able to miss World Restart a Heart Day on our campus.
Around lunch time @ all entrances to the restaurant will be equipped with CPR/AED boots.
On the rhythm of the Bee Gees,instructors will encourage passing employees to restart a heart & to show them THEY CAN SAVE LIVES!!!

BRUXELLES | Cliniques Universitaires Saint-Luc

Date: October 16, 2019

Time: 11.00-16.00hr

Location: Cliniques Universitaires Saint-Luc, Avenue Hippocrate 10, 1200 Bruxelles

FR

BRUXELLES | Cliniques Universitaires Saint-Luc

Des ateliers pratiques à l’initation de la réanimation sont organisés
• RCP adulte
o Comment reconnaître un arrêt cardio-respiratoire ?
o Appeler les secours spécialisés : comment faire un appel rapide et efficace
o Les techniques de réanimation : massage cardiaque – ventilation
o L’utilisation du défibrillateur externe automatisé

• RCP enfant /bébé
o Quelle est la séquence de réanimation spécifique pour l’enfant, le bébé ?
o Quand faire l’appel ?
o Exercer les techniques spécifiques à l’enfant, au bébé.

• La désobstruction
o Que faire lorsqu’un corps étranger obstrue les voies respiratoires et que la personne étouffe ?
o Techniques de désobstruction pour l’adulte, l’enfant et le bébé.

WEMMEL |Initiation

Date: October 16, 2019

Time: 14-16.30 hr

Location: Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, Avenue Jean Joseph Crocq 15,1020 Wemmel

FR

WEMMEL |Initiation

Initiation des visiteurs et du personnel aux gestes qui sauvent en cas d’arrêt cardio-repiratoire, aussi bien de l’enfant que de l’adulte par des professionels du Conseil Belge de Réanimation.

Belgian Resuscitation Council vzw-asbl

Siège Social et Administratif  / Maatschappelijke zetel:

Avenue du Thym 20 / Tijmlaan 20 
1080 Molenbeek-Saint-Jean / Sint Jan Molenbeek
GSM : +32 497 40 01 57     www.brc-rea.be


[printfriendly]

 

vb Feestzaal X of Grote Markt Y