European Paediatric Immediate Life Support

Het doel van deze cursus is het herkennen van en optreden bij kritiek zieke toestanden bij zuigelingen en kinderen, alsook het behandelen van een hart- en ademhalingsstilstand bij deze patiënten tot de aankomst van een medisch urgentieteam. De cursus biedt ook de mogelijkheid om de deelnemers op te leiden als medewerker van een reanimatieteam.

Doelpubliek

Niet-gespecialiseerde verpleegkundigen, ambulanciers, paramedici en artsen die niet werkzaam zijn in de dringende hulpverlening. 
Voorkennis: grondige voorbereiding aan de hand van het EPILS handboek

 

Duur ééndaagse cursus.
Cursusinhoud beademen met masker en ballon, basisreanimatie bij kinderen, verwijderen van vreemde voorwerpen, technieken om de luchtweg vrij te maken, gebruik van een intra-osseuse naald.
Werkgroepen 1 instructeur/6 deelnemers maximaal, 1 reanimatiepop/6 deelnemers minimaal
Evaluatie continu
Certificaat EPILS hulpverlener

Verantwoordelijken

BRC Werkgroep EPILS

Voorzitter: Frédéric Tits
Leden: Fabrice Lamarche

Nationale cursusdirecteur EPILS

Frédéric Tits
Christine Fonteyne adjunct NCD
Contact

Cursusmateriaal voor instructeurs

Ga naar www.erc.edu 
op “CoSy” inloggen

Selecteer achtereenvolgens: 
My courses > Sessions instructed > Course manual PDF: download. U kunt de handleiding kiezen in de gewenste taal