Advanced Life Support

Behandeling van hartstilstand, herkennen van de kritiek zieke patiënt, management van de eerste uren na een hartstilstand.

Doelpublek

Medisch en verpleegkundig personeel werkzaam op een spoedgevallendienst  en de teamleden van de interne en externe MUG.
Voorkennis: grondige voorbereiding aan de hand van het ALS-handboek, voorkennis van BLS

Duurtijdcursus van 2 of 2 1/2 dagen.
Cursusinhouddefibrilleren, ECG- interpretatie, luchtwegbeleid en beademing, beleid van peri-arrest arythmieën, zuur-base evenwicht, reanimeren in bijzondere omstandigheden, ethische aspecten en zorg bij overlijden.
Werkgroepen1 instructeur/3 deelnemers maximaal. Praktijk oefeningen met maximaal 6 deelnemers.
Evaluatiecontinu en certificatieve eindtest (theoretische test met meerkeuzevragen en praktijktest)
CertificaatALS hulpverlener

Verantwoordelijken

BRC Werkgroep ALS

Voorzitters: Pierre Mols
Leden: Gilbert Stroeijkens, Barbara Vantroyen

Nationale cursusdirecteur ALS

Pierre Mols
Contact

Cursusmateriaal Nederlands voor ALS instructeurs

Voorlopige pdf nederlandstalige vertaling ALS-handboek

Ga naar www.erc.edu 
Klik achtereenvolgens op:
My ERC > sessions instructed > cursusboek in pdf-format: download. U kunt de taal kiezen van uw PDF.

Overige cursusdocumenten

Gelieve u te wenden tot uw cursusdirecteur.