Opleidingen

De Belgische Reanimatieraad of Belgian Resuscitation Council is een wetenschappelijke vereniging die als opdracht heeft het promoten en bevorderen van de reanimatie in België.

Zijn voornaamste middel hiervoor is het promoten van cursussen: basisreanimatie of gespecialiseerde reanimatie voor zuigelingen, kinderen en volwassenen.

ERC-BRC cursussen

Cursussen hulpverlener

  • Basisreanimatie met het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator – BLS
  • Immediate Life Support – ILS
  • Advanced Life Support – ALS
  • European Paediatric Immediate Life Support – EPILS
  • European Paediatric Advanced Life Support – EPALS
  • Newborn Life Support – NLS

Cursussen instructeur

  • BLS instructeurscursus
  • Generic Instructor Course – GIC

 

Rol van de BRC in de ERC-BRC cursussen

• Actualiseren, ondersteunen en verspreiding van de ERC richtlijnen met het zicht op een éénvormige toepassing van de cardio-pulomonaire resuscitatie (CPR)
• Controleren van de kwaliteit van de BRC-ERC gecertificeerde cursussen
• Vertalen van de ERC cursus handboeken
• Verlenen van het officieel BRC label aan de erkende organisatoren

Opleidingen

Doelgroepen
De BRC-ERC opleidingen zijn voornamelijk gericht naar professionele hulpverleners , maar er zijn ook specifieke opleidingen voorzien voor lekenhulpverleners. Diverse programma’s zijn beschikbaar voor de opleiding van de hulpverleners en van de instructeurs. Alle hulpverleners en instructeurs zijn opgenomen in één gecentraliseerde europese databank (My ERC & CoSy). Daarin worden alle gegevens van de deelnemers en instructeurs geregistreerd: gevolgde cursussen, bevoegdheden, certificaten.

Doelstelling van de opleidingen
Het doel van de BRC-ERC cursussen is om de deelnemers op te leiden zodat ze in een levensechte situatie ook efficiënt kunnen handelen.

Methodologie
De opleidingen respecteren de principes van volwassenenvorming. De BRC-ERC cursussen zijn praktijk gericht. Men vindt er een combinatie van virtuele leeromgeving, beperkte plenaire theoretische presentaties, hands-on oefensessies in kleine groepen: ontwikkeling van technische vaardigheden, oefeningen op basis van scenario’s, interactieve discussies, …

Een 4-stappenplan leermethode wordt gebruikt voor het aanleren van technische vaardigheden: demonstratie in werkelijke tijd, demonstratie met uitleg door de instructeur, demonstratie met uitleg door de deelnemers en de uitvoering van de techniek door de deelnemers.

De BRC-ERC cursussen zijn certificatieve opleidingen. Het behalen van een certificaat met succes vormt op zich geen certificaat van bevoegdheden. De verantwoordelijken op het terrein zullen moeten besluiten welke prerogatieven zij toekennen aan de deelnemers.
De meeste ERC-BRC opleidingen houden een formele praktische en/of theoretische evaluatie op het einde van de cursus. Andere BRC-ERC opleidingen werken op basis van continue evalutatie.

Filosofie van de BRC-ERC cursussen

De opleidingen worden geleid door ervaren instructeurs. Zij bezitten een hoog niveau van kennis en kwalifciaties in de aangeleerde materie. Ze hebben een pedagogische opleiding genoten gericht op “lesgeven” en “evalueren”.

De begeleiding tijdens de oefeningen is voornamelijk gebaseerd op constructieve feed-back en positieve ondersteuning. Het gebruik van ieders voornaam wordt aangemoedigd om de uitwisseling tussen begeleiders en deelnemers te bevorderen. Stress bij de deelnemers is onvermijdbaar tijdens de eindevaluatie. De instructeurs zorgen daarom voor de nodige ondersteuning om de eindtest zo vlot mogelijk te laten verlopen.