Werelddag van de reanimatie

Jouw handen kunnen levens redden
Project 2021-2022
Doelstellingen van de WRAH
Overzicht van de activiteiten

Sinds 2012 is 16 oktober de dag van de aandacht voor de plotse hartstilstand. Deze dag gaat nu wereldwijd – de World Restart a Heart Day - (WRAH).

Zoals deze Deense voetballers tijdens de EURO2020, moet iedereen deze eenvoudige stappen bij reanimatie kennen en leren hoe een defibrillator (AED) moet worden gebruikt. Als we meer levens willen redden, is het van fundamenteel belang om kinderen, jongeren en zoveel mogelijk mensen op te leiden. Laten we het tempo van sensibilisering verhogen.

Reanimatie wordt niet alleen geleerd op 16 oktober, maar het hele jaar door.

Daarom verandert de WRAH ook haar concept.

De BRC zal inderdaad gedurende een jaar (van 16 oktober 2021 tot 16 oktober 2022) ÉÉN evenement per MAAND en per PROVINCIE ondersteunen. Het hele jaar door zal het daarom mogelijk zijn om deel te nemen aan deze evenementen om de essentiële handelingen van reanimatie te leren kennen.

Op 16 oktober 2021 start de WRAH-dag in de provincie Luik waar we in samenwerking met de stad Luik, Standard de Liège, Liège Ville Santé asbl en Liège sport asbl, het grote publiek en Standard-supporters bewust zullen maken van wat reanimatie is, zetten we gratis trainingen op in sportclubs en plaatsen we 35 nieuwe Automatische Externe Defibrillators (AED's) die in de stad Luik 24 uur per dag toegankelijk zullen zijn.

Een jaar later, op 16 oktober 2022, om de 10e verjaardag van de WRAH te vieren, zullen we allen aanwezig zijn in Brussel, de Belgische en Europese hoofdstad, voor de apotheose van de dag van reanimatie.

Tussen deze twee data nodigen we alle BRC-leden, BLS-ERC-instructeurs en cursusleiders uit om in elke provincie voor het grote publiek reanimatie-initiaties of BLS-trainingen te organiseren in winkelcentra, scholen, sportclubs, bedrijven of zelfs in ziekenhuizen.

We hebben daarvoor een agenda opgesteld (zie lager).

De dag waarop je je evenement organiseert maakt niet uit (het hoeft niet de 16e te zijn).

De twee zomermaanden (juli en augustus) zijn vrij beschikbaar voor wie een reanimatie-evenement wil organiseren (bv. tijdens een scoutskamp, ​​zomerkamp, ​​festival of andere), ongeacht de provincie of regio.

Het BRC-bureau zal voor het provinciale evenement voor de deelnemers WRAH-posters, -flyers, en stickers opsturen en voor instructeurs T-shirts. De BRC-bestuursleden zullen uw evenementen ondersteunen.

Uiteraard kunnen er ook activiteiten georganiseerd worden als het niet de maand is aangeduid voor uw provincie of regio.

We nodigen u uit om uw activiteit op deze website te registreren of uw activiteit en eventuele vragen te sturen naar het BRC-secretariaat op het e-mailadres office@brc-rea.be

Elk jaar op 16 oktober organiseert de Belgische Reanimatieraad (BRC) de werelddag van bewustmaking van de plotse hartstilstand: de “World Restart A Heart Day” (WRAH). Het doel van deze dag is het grote publiek bewust te maken en op te leiden tot de levensreddende handelingen. In België zijn er tussen 27 en 30 plotse hartstilstanden per dag en slechts 3 van hen zullen overleven! Dit betekent een lage overlevingspercentage (+/- 10%).

Ongeveer 70% van de plotse hartstilstanden doet zich thuis voor of op openbare plaatsen, en vaak reageren de getuigen (familie, vrienden, buren, enz.) niet omdat ze de levensreddende handelingen niet kennen. Reanimatie in de eerste minuten is echter essentieel om de overlevingskans te vergroten. Tijdens de WRAH reiken we het publiek de hand en willen we met onze campagnes « Jouw handen kunnen levens redden», «Kids save lives» en «Alle burgers van de wereld kunnen een leven redden», in een paar minuten,  bewust maken van eenvoudige handelingen die levens redden.

Inderdaad, de getuigen van een plotse hartstilstand buiten het ziekenhuis (OHCA), jong en oud, zouden allen bekwaam moeten zijn om de eenvoudige levensreddende handelingen uit te voeren (112 oproepen, effectieve borstcompressies geven en een automatische externe defibrillator aanleggen).

Met campagnes zoals de «World Restart a Heart», kunnen we de overlevingskans van de mensen die buiten het ziekenhuis een hartstilstand vertonen 2 tot 4 keer verhogen. In België, zouden hierdoor elk jaar tot 3000 levens meer kunnen gered worden!

Deze handelingen stel je eenvoudig weg als burger!

“Een nationaal verplichte training van schoolgaande kinderen heeft het hoogste impact op de toename van het aantal cardio-pulmonale reanimaties (CPR) door omstanders.”1

Dit blijkt de meest succesvolle manier te zijn om de hele bevolking te bereiken. Het hoogst aantal reanimaties door omstanders vinden we in sommige Scandinavische landen waar schoolgaande kinderen sinds tientallen jaren opleiding krijgen in cardiopulmonale reanimatie (CPR).

Om dit te ondersteunen heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2015 de 'Kids Save Lives' verklaring goedgekeurd.

WRAH

Zie:  https://www.brc-rea.be/kids-save-lives/ op deze website van de BRC.

Sinds 2018, verplicht de Fédération Wallonie-Bruxelles de leerlingen van de secundaire scholen om de twee jaar een reanimatie opleiding te volgen (CPR-AED). Maar de toegekende budgetten zijn nog onvoldoende om de leerlingen van alle Franstalige scholen op te leiden en de frequentie van de opleidingen (om de 2 jaar) is op dit ogenblik nog ontoereikend.

Vanaf september 2021 (als de pandemie het toelaat) wordt voor het zevende schooljaar op rij, in alle secundaire scholen van de Vlaamse Gemeenschap minstens 2 lesuren CPR gegeven aan de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. De « Task Force » CPR-AED van het Vlaams Ministerie van Onderwijs, zet zijn werk verder teneinde enerzijds de CPR-lessen te veralgemenen naar alle leerjaren van het secundair onderwijs en anderzijds automatische externe defibrillatoren (AED) op de buitenmuren van de scholen te plaatsen.

In België krijgen naar schatting tussen 10.000 en 15.000 personen jaarlijks een plotse hartstilstand; dit is zowat 30 per dag. Meestal is dit het gevolg van een plotse en levensgevaarlijke chaotische hartritmestoornis, namelijk ventrikelfibrillatie, waarbij de hartcontracties wegvallen. Daardoor wordt er geen bloed meer in het lichaam rondgepompt. De hersenen en vitale organen krijgen geen zuurstof meer en het slachtoffer verliest bijna onmiddellijk het bewustzijn. Onherstelbare hersenschade treedt reeds op na 3 minuten. Onmiddellijke actie is dus vereist om de overlevingskansen te verhogen en neurologische schade te vermijden en te beperken. Er is maar één manier om de ventrikelfibrillatie te stoppen: het toedienen van een elektrische schok of anders gezegd een defibrillatie uit te voeren.

Op dit ogenblik telt men in België tussen 8.000 en 10.000 automatische externe defibrillatoren of AED-toestellen, waarvan 70% in privébezit (sportclubs, bedrijven…). De Belgische Reanimatieraad, heeft de ambitie om het aantal publieke AED-toestellen in woonwijken en scholen te verdubbelen. Inderdaad, het verhogen van het aantal beschikbare AED’s, samen met het opleiden van meer mensen in reanimatie, kan in België op termijn leiden tot het redden van 3.000 extra levens per jaar. Maar hier is een kost aan verbonden. Daarom doet de BRC een oproep op de vrijgevigheid van iedereen om dit project te helpen financieren. Op deze wijze neemt u deel aan onze doelstelling om het sterftecijfer ten gevolge van hartstilstand buiten het ziekenhuis te verlagen.

Wil u ook graag uw steentje bijdragen, dan kan dit door een gift te doen op het rekeningnummer van de Belgische Reanimatieraad: BE50 0688 9088 5918

________________________

1 Böttiger BW, et al & European Resuscitation Council (ERC)
Agenda van toekomstige activiteiten
Maart 2022
West-Vlaanderen

Op 23 maart 2022 wordt van 11u tot 17u in West Vlaanderen een groot project voorzien waar ziekenhuizen en de Hogeschool VIVES de handen in elkaar slaan om initiatielessen basisreanimatie te geven aan het grote publiek.

Momenteel loopt er een samenwerking tussen de Hogeschool VIVES- campus Kortrijk-Brugge-Oostende en de ziekenhuizen AZ St-Jan Brugge, AZ St-Lucas Brugge, AZ Delta Roeselare-Torhout, AZ Groeninge Kortrijk en AZ Damiaan Oostende. 

Verder is er ook de medewerking van het Rode-Kruis vlaanderen. 

De concrete locaties worden later doorgegeven.

Locaties, tijdstip, specifieke gegevens >>>

Lees meer >>>
April 2022
Oost-Vlaanderen

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Accusantium illo autem aliquid cumque error libero

Lees meer >>>
Augustus 2022
Open voor iedereen

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Accusantium illo autem aliquid cumque error libero

Lees meer >>>
September 2022
Namen

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Accusantium illo autem aliquid cumque error libero

Lees meer >>>
Zondag 16 oktober 2022
Brussel Hoofdstad

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Accusantium illo autem aliquid cumque error libero

Lees meer >>>

We nodigen u uit om uw activiteit op deze website te registreren of uw activiteit en eventuele vragen te sturen naar het BRC-secretariaat op het e-mailadres office@brc-rea.be

- 16 september 2023 van 13u tot 17u

BLS workshop “Initiatie in de basale reanimatie van het kind en de baby” tijdens de opendeurdag “Knuffelbeerziekenhuis” in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola Brussel.  

Verantwoordelijke: Dr Inge Roggen

- 11 oktober 2023 van 8u tot 16u30

WRHD 2023 actie voor het grote publiek met het project Minipop in samenwerking met o.a. de BRC: “Initiatie in de basale reanimatie”

“Kom zeker eens langs op woensdag 11 oktober tussen 8u en 16u30 in het NMBS Centraal station op verdiep -1 onder de koepel (bij de Quick/Panos): 's ochtends demonstreren kinderen de reanimatiesequentie (Maria-Boodschaplyceum), 's namiddags is er een dansgroep met een nieuwe choreografie met onze Minipoppen (Académie de Danse de Forest) en tussendoor leert ons team van instructeurs (Team Minipop, HELB Ilya Prigogine, Politiezone Brussel-Elsene) alle geïnteresseerden en wachtenden hoe ze correct kunnen reanimeren.”

Verantwoordelijke: Mw. Mieke Melis

E-mail adres: school@minipop.be

- 12 oktober 2023

WRAH 2023 in Turnhout: De studenten van de opleiding “basisverpleegkunde” geven sessies van 1,5u “Initiatie in de basale reanimatie” aan leerlingen van de middelbare scholen in de stad.

 - 14 oktober 2023

WRAH 2023 Evenement in Luik in het centrum “Médiacité”. “Initiatie in de basale reanimatie”

Verantwoordelijke: ASBL Liège Ville Santé

 - 16 oktober 2023

WRAH in AZ West Veurne

Ieperse Steenweg 100 8630 Veurne

Verantwoordelijke: Koen De Ridder

  • Activiteit in de inkomhal van het ziekenhuis: Basale Reanimatie: opleiding bezoekers en ook personeel niet-zorgdiensten.
  • Stand van de spoedgevallendienst en IZ; info en demo reanimatie. Zelfleerstation.

 - 16 oktober 2023

WRAH in Kortrijk

Verantwoordelijken: Kurt Planckaert en Karel Decaluwé

Op 16/10 slaan VIVES - KULAK - AZ Groenige de handen in elkaar voor de WRAH day.

Op 2 locaties, Grote markt (tijdens de wekelijkse marktdag van 9u tot 13u) en in az Groeninge (ter hoogte van de bistro 11u-14u), gaan we het belang van reanimatie promoten. Aan dit initiatief werken studenten van de opleiding geneeskunde en verpleegkunde en medewerkers van az Groeninge samen om deze belangrijke vaardigheden aan voorbijgangers aan te leren.

Onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Astrid van Belgïe
Sous le Haut Patronage de S.A.R. La Princesse Astrid de Belgique
BELGIAN RESUSCITATION COUNCIL
BELGISCHE REANIMATIERAAD
CONSEIL BELGE DE REANIMATION
BELGISCHER BEIRAT FUR WEDERBELEBUNG
Villalaan/Avenue des Villas 35A, 1060 Sint-Gillis Brussel/Saint-Gilles Bruxelles
office@brc-rea.be | Tel +32(0)497 400 157 | www.brc-rea.be | Disclaimer GDPR/Privacy | (C) 2021 BRC