B-CAR Register

Een hartstilstand dat optreedt buiten het ziekenhuis (OHCA – out-of-hospital cardiac arrest) is een gezondheidsprobleem waar spoedartsen speciaal aandacht voor hebben. De frequentie van de OHCA in Europa wordt geschat tussen 55 en 112 gevallen per 100.000 inwoners per jaar. Registers spelen een zeer belangrijke rol in de zich verder ontwikkelende reanimatiewetenschap voor wat hartstilstand aangaat. Het is een instrument om hypotheses voor verder onderzoek te genereren en een vergelijkingsinstrument voor de deelnemende instellingen. Zij maken zowel de monitoring en de evaluatie van behandelbeslissingen mogelijk als de implementatie ervan.  B-CAR is in Oktober 2017 in België van start gegaan met deze waarborgen. In 2017 maakte het Belgisch register deel uit van het Europees register EuReCa-2 en droeg het bij tot een beter begrip van de omstandigheden en incidentie van hartstilstand in Europa.

Vanaf oktober 2017 hebben 20 centra zich aangesloten bij het register, een beveiligd online platform dat gestructureerde codering van gegevens mogelijk maakt. Automatische extracties via Elastic search en het Kibana-platform maken real-time statistische extractie en controle van de kwaliteit van de gegevens mogelijk.

Diane de Longueville

diane.delongueville@stpierre-bru.be

Naar de website van B-CAR voor de coderingen
Onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Astrid van Belgïe
Sous le Haut Patronage de S.A.R. La Princesse Astrid de Belgique
BELGIAN RESUSCITATION COUNCIL
BELGISCHE REANIMATIERAAD
CONSEIL BELGE DE REANIMATION
BELGISCHER BEIRAT FUR WEDERBELEBUNG
Avenue de la Libération, 36, 1640 Rhode-Saint-Genèse | Bevrijdingslaan, 36, 1640 Sint-Genesius-Rode
office@brc-rea.be | Tel +32(0)497 400 157 | www.brc-rea.be | Disclaimer GDPR/Privacy | (C) 2021 BRC