Algemeen
De handleidingen
De verschillende opleidingen

1.   Reanimatieonderwijs voor verschillende doelgroepen

Elke burger zou de basisvaardigheden moeten leren om een leven te redden. Diegenen die de plicht hebben om te reageren op noodsituaties moeten bekwaam zijn om reanimatie uit te voeren, afhankelijk van het niveau van redding dat ze bieden, van basale (BLS) tot specialistische reanimatie, voor kinderen en/of volwassenen, en dit volgens de geldende ERC-richtlijnen. De handhaving van de reanimatiecompetenties is beter als de hertraining regelmatig gebeurt (tussen twee en twaalf maanden) en dat een regelmatige actualisering van de opleiding ingepland is. Voor zorgprofessionals wordt een geaccrediteerde geavanceerde reanimatie (ILS/ALS) aanbevolen. Het gebruik van cognitieve hulpmiddelen en feedbackapparaten tijdens reanimatietraining wordt aanbevolen. Training van specifieke taken binnen een team en teamleiderschap maakt integraal deel uit van de gespecialiseerde reanimatieopleidingen, ondermeer het houden van datagestuurde en prestatiegerichte debriefings.

Belangrijke punten in het reanimatieonderwijs voor omstanders en eerstehulpverleners zijn:

 • verbeter de bereidheid om reanimatie uit te voeren;
 • versterk de keten van overleving;
 • geef reanimatieopleidingen met behulp van feedbackapparaten;
 • behoud de reanimatievaardigheden door frequente bijscholing.

Kernpunten in het reanimatieonderwijs voor zorgprofessionals zijn:

 • Leer elke zorgprofessional hoogkwalitatieve reanimatie aan (van BLS tot specialistisch reanimatieniveau ALS, kinderen en/of volwassenen, speciale omstandigheden afhankelijk van de werkplek en patiëntenpopulatie).
 • Volg geaccrediteerde cursussen over geavanceerde reanimatie (ALS) waarin team- en leiderschapstrainingen opgenomen zijn.
 • Leer cognitieve en materiele hulpmiddelen gebruiken.
 • Leer de algoritmes en behandeling van de oorzaken van een hartstilstand.

2.   Het aanleren van de vaardigheden om hoogkwalitatieve reanimatie uit te voeren

Het aanleren van de technische vaardigheden aan elke hulpverlener om reanimatie uit te voeren op hun competentieniveau is erg belangrijk. Even belangrijk echter is het aanleren van menselijke factoren: bv. communicatie, samenwerking in teams en met verschillende beroepen, zich bewust zijn van de kritieke situatie, enz. Menselijke factoren zijn cruciaal voor het bereiken van hoogkwalitatieve reanimatie en goede klinische praktijken. Het aanleren van deze factoren zal de bereidheid van getrainde hulpverleners vergroten om slachtoffers in een levensbedreigende situatie te helpen, het begin van de overlevingsketen verbeteren door BLS te starten en deelnemers aan reanimatiecursussen het vertrouwen geven om reanimatie te proberen wanneer dat nodig is.

3.   Door technologie ondersteund onderwijs om reanimatie aan te leren

Leren reanimeren kan worden ondersteund door het gebruik van smartphones, tablets, geconnecteerde horloges, enz., of door  gebruik te maken van apps en sociale media, evenals feedbackapparaten. Deze leermodaliteiten kunnen leraar-onafhankelijk zijn. Ze verbeteren de retentie en vergemakkelijken de competentiebeoordeling bij reanimatie. Gamified leren (het toepassen van gamedenken en gametechnieken in niet-game omgevingen) zoals bv. bij virtual en augmented reality, tablet-apps die monitoren simuleren enz., kunnen veel leerlingen boeien. Virtuele leeromgevingen worden aanbevolen om te worden gebruikt voor e-learning voorafgaand aan de cursus, als onderdeel van een “blended learning”-aanpak, of voor zelflerende opties om onafhankelijk van tijd en locatie te leren, en dit voor alle niveaus van reanimatiecursussen.

4.   Simulatie om reanimatie aan te leren

Zowel hoge als lage getrouwheidssimulaties in reanimatieonderwijs vergemakkelijken contextueel leren voor een verscheidenheid aan leerlingen. Het integreert technische en niet-technische vaardigheden en houdt rekening met de omgeving of context van specifieke leergroepen en de verschillende expertiseniveaus. Simulatie biedt dus de mogelijkheid om te leren omgaan met menselijke factoren in kritieke situaties. Specifieke team- of leiderschapstraining moet worden opgenomen in specialistische reanimatiesimulatie. Diepgaand leren vindt plaats tijdens de reflectiefase in de nabespreking van een gesimuleerde reanimatie door de feedback van de instructeur.

5.  Vorming van de faculteitsleden om het onderwijs te verbeteren

Op veel onderwijsgebieden heeft de kwaliteit van de leraar een grote impact op het leren, en dit kan worden verbeterd door training en voortdurende vorming van de faculteitsleden. Het bewijs voor deze effecten in reanimatietraining is schaars en veel aanbevelingen over faculteitsvorming worden daarom geëxtrapoleerd van andere gebieden. Drie aspecten van faculteitsvorming zijn belangrijk: selectie van geschikte instructeurs, initiële instructeursopleiding, en onderhoud en regelmatige actualisering van hun onderwijskwaliteit.

6.   Effect van reanimatieonderwijs op de patiëntenoutcome

Geaccrediteerde ALS-training en geaccrediteerde neonatale reanimatietraining (NLS) voor zorgprofessionals verbeteren de outcome van patiënten. De basisreanimatie (BLS en EPBLS) is de eerste stap in de overlevingsketen en recent werd het belang van een hoogkwalitatieve BLS door studies aangetoond. Verder onderzoek is nodig om hun werkelijke impact op de outcome van patiënten te verhogen.

 

Handleiding BLS

Basisreanimatie met het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator  (Basic Life Support with Automated External Defibrillator) – BLS

MEER

Handleiding EPBLS

Basisreanimatie van kinderen  (European Paediatric Basic Life Support) – EPBLS

MEER

Handleiding BIC

Basis Instructeurscursus (Basic Instructor Course ) – BIC

MEER

Handleiding ILS

Immediate Life Support – ILS

MEER

Handleiding ALS

Advanced Life Support – ALS

MEER

Handleiding EPILS

European Paediatric Immediate Life Support EPILS

MEER

Handleiding EPALS

European Paediatric Advanced Life Support EPALS

MEER

Handleiding NLS

Newborn Life Support – NLS

MEER

Hoe de handleidingen bestellen ?

 1. Ga naar www.erc.edu  en registreer u.
 2. Ga naar “webshop”.
 3. Kies de gewenste handleiding.
 4. Kies de taal.
 5. Duid het gewenste aantal aan.
 6. klik op “Add to cart” (of “voeg toe aan winkelwagen”), vervolgens op
 7. “Order now” (“bestel nu”) of “Continue shopping” (“ga door met winkelen”).
 8. Breng uw gegevens in.
 9. Betaal met creditcard of overschrijving.

Na de bestelling ontvangt u een “Pro forma” factuur. Na de betaling zal ERC de boeken sturen op basis van “printing on demand”.

Contact: office@brc-rea.be 

Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende opleidingen.

Om een opleiding te volgen, volg de link:  https://cosy.erc.edu/vl/sessions/calendar

Op die pagina, het land, het cursustype en de taal kiezen. Vervolgens de gewenste datum kiezen nadat u de beschikbare plaatsen nagekeken hebt. U kunt online registreren en contact opnemen met de cursusorganisator.

Onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Astrid van Belgïe
Sous le Haut Patronage de S.A.R. La Princesse Astrid de Belgique
BELGIAN RESUSCITATION COUNCIL
BELGISCHE REANIMATIERAAD
CONSEIL BELGE DE REANIMATION
BELGISCHER BEIRAT FUR WEDERBELEBUNG
Avenue de la Libération, 36, 1640 Rhode-Saint-Genèse | Bevrijdingslaan, 36, 1640 Sint-Genesius-Rode
office@brc-rea.be | Tel +32(0)497 400 157 | www.brc-rea.be | Disclaimer GDPR/Privacy | (C) 2021 BRC