De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2015 de “Kids Save Lives” verklaring goedgekeurd. In deze verklaring raadt men aan minstens een jaarlijkse reanimatietraining van twee uur in Basic Life Support (BLS) te geven vanaf de leeftijd van 12 jaar in alle scholen over de hele wereld. De BLS bestaat uit de cardiopulmonale reanimatie (CPR), het gebruik van de AED, de plaatsing van het slachtoffer in veiligheidshouding evenals de benadering van de persoon met verstikking.  

Op deze leeftijd zijn kinderen meer ontvankelijk voor opleiding en leren zij gemakkelijker anderen te helpen. Op jonge leeftijd beginnen met een reanimatieopleiding is zoals leren zwemmen of met een fiets rijden. Kinderen zullen niet snel vergeten hoe ze een leven kunnen redden. Professionele gezondheidswerkers, leraren die opgeleid werden om CPR aan te leren en anderen kunnen met succes schoolgaande kinderen leren reanimeren en zo worden dergelijke opleidingen vermenigvuldigd.

De reanimatiekennis en de vaardigheden kunnen verder worden verspreid door aan de kinderen te vragen hun ouders en vrienden op te leiden.

De 10 ERC principes – de overleving bevorderen met “Kids Save Lives” (kinderen redden levens):

 1. Iedereen kan een leven redden – zelfs kinderen kunnen dat. (9–16)
 2. Twee uur opleiding in reanimatie per jaar is voldoende voor schoolkinderen. (9–11,15,16)
 3. Opleiding omvat praktische oefeningen, wat kan versterkt worden door theoretische lessen – en ook door een virtuele leeromgeving. (9)Dergelijke opleidingen kunnen ook verricht worden zonder een gesofistikeerde uitrusting of specifieke reanimatiepoppen
 4. De jaarlijkse opleiding van schoolkinderen zou moeten starten op 12-jarige leeftijd of zelfs voeger. (9–11,15)
 5. Opgeleide kinderen moeten aangespoord worden om andere mensen op te leiden. Hun huiswerk na opleiding moet zijn: leid a.u.b. 10 andere mensen op tijdens de volgende twee weken en vertel het (ons).
 6. Een brede waaier mensen, waaronder anesthesisten, cardiologen, spoedartsen, verpleegkundigen, paramedisch personeel, studenten geneeskunde en studenten in andere gezondheidsberoepen, opgeleide leraars en alle andere vrijwilligers kunnen met succes kinderen de reanimatie aanleren – in scholen, hospitalen en andere plaatsen. (6,9,15,16)
 7. De verantwoordelijken van het Ministerie van Onderwijs en andere politieke beleidsverantwoordelijken van elk land moeten een national programma implementeren om reanimatie aan te leren aan schoolkinderen. (12)
 8. Elke Nationale Reanimatieraad of gelijkaardige organisaties moeten een nationaal initiatief en de campagne “Kids Save Lives” ondersteunen in eigen land.
 9. Met “Kids Save Lives” leren kinderen ook relevante sociale verantwoordelijkheid en sociale vaardigheden aan. (9–11)
 10. Nationale programma’s welke schoolkinderen opleiden in reanimatie, kunnen meer levens doen redden, de gemeenschapsproductiviteit verbeteren en de gezondheidskosten doen dalen. (12,17)

Een app. voor uw smartphone: ‘Een Adembenemende Picknick’

Deze app is gerealiseerd in het kader van het project “Kids save lives” dat door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt gesteund, om de basiskennis van Eerste Hulp te verspreiden in scholen en onder de jongeren. De app werd ontwikkeld door de Italiaanse reanimatieraad (IRC) en vertaald in het Nederlands door de Belgische Reanimatieraad (BRC) met de steun van de Vlaamse overheid en de Belgische Reanimatieraad.

Het verhaal legt op een ludieke manier een fundamenteel concept uit: bij hartstilstand en luchtwegobstructie kun je helpen, moet je zelfs helpen. Iedereen kan een mensenleven redden met enkele eenvoudige handelingen: je moet ze enkel leren, liefst zo snel mogelijk en spelenderwijs.

Begin dus meteen en ontdek samen met uw kinderen de dieren van dit betoverde bos. Luister eerst naar het verhaal op elk van de opeenvolgende beeldjes. Vervolgens speel je: je tikt op alles wat op het scherm verschijnt. Een toets geeft u meer informatie over cardiopulmonale resuscitatie en wat u moet doen bij luchtwegobstructie.

Je kan de app downloaden op je smartphone (Androïd) of Iphone of Ipad. 
De taal kan je kiezen.

Literatuurlijst

 1. Taniguchi D, Baernstein A, Nichol G. Cardiac arrest: a public health perspective. Emerg Med Clin North Am 2012;30:1–12.
 2. Böttiger BW, Grabner C, Bauer H, et al. Long term outcome after out-of-hospital cardiac arrest with physician staffed emergency medical services: the Utstein style applied to a midsized urban/suburban area. Heart 1999;82:674–9.
 3. Monsieurs KG, Nolan JP, Bossaert LL, et al., ERC Guidelines 2015 Writing Group. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 1. Executive summary. Resuscitation 2015;95:1–80.
 4. Nolan JP, Hazinski MF, Aickin R, et al. Part 1: Executive summary: 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. Resuscitation 2015;95:e1–31.
 5. Breckwoldt J, Schloesser S, Arntz HR. Perceptions of collapse and assessment of cardiac arrest by bystanders of out-of-hospital cardiac arrest (OOHCA). Resuscitation 2009;80:1108–13.
 6. Böttiger BW. “A Time to Act” – Anaesthesiologists in resuscitation help save 200,000 lives per year worldwide: school children, lay resuscitation, telephone- CPR, IOM and more. Eur J Anaesthesiol 2015;32:825–7.
 7. Gräsner JT, Bossaert L. Epidemiology and management of cardiac arrest: what registries are revealing. Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2013;27: 293–306.
 8. Perkins GD, Handley AJ, Koster RW, et al., Adult basic life support and automated external defibrillation section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 2. Adult basic life support and automated external defibrillation. Resuscitation 2015;95:81–99.
 9. Bohn A, Lukas RP, Breckwoldt J, Böttiger BW, Van Aken H. ’Kids save lives’: why schoolchildren should train in cardiopulmonary resuscitation. Curr Opin Crit Care 2015;21:220–5.
 10. Böttiger BW, Van Aken H. Training children in cardiopulmonary resuscitation worldwide. Lancet 2015;385:2353.
 11. Böttiger BW, Van Aken H. Kids save lives – Training school children in cardiopulmonary resuscitation worldwide is now endorsed by the World Health Organization (WHO). Resuscitation 2015;94:A5–7.
 12. Wissenberg M, Lippert FK, Folke F, et al. Association of national initiatives to improve cardiac arrest management with rates of bystander intervention and patient survival after out-of-hospital cardiac arrest. JAMA 2013;310: 1377–84.
 13. Greif R, Lockey AS, Conaghan P, Lippert A, De Vries W, Monsieurs KG, Education and implementation of resuscitation section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 10. Education and implementation of resuscitation. Resuscitation 2015;95:288–301.
 14. De Buck E, Van Remoortel H, Dieltjens T, et al. Evidence-based educational path-way for the integration of first aid training in school curricula. Resuscitation 2015;94:8–22.
 15. Lukas RP, Van Aken H, Mölhoff T, et al. Kids save lives: a six-year longitudinal study of schoolchildren learning cardiopulmonary resuscitation: Who should do the teaching and will the effects last? Resuscitation 2016;101:35–40.
 16. Plant N, Taylor K. How best to teach CPR to schoolchildren: a systematic review. Resuscitation 2013;84:415–21.
 17. Kragholm K, Wissenberg M, Mortensen RN, et al. Return to work in out-of-hospital cardiac arrest survivors: a nationwide register-based follow-up study. Circulation 2015;131:1682–90.
Onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Astrid van Belgïe
Sous le Haut Patronage de S.A.R. La Princesse Astrid de Belgique
BELGIAN RESUSCITATION COUNCIL
BELGISCHE REANIMATIERAAD
CONSEIL BELGE DE REANIMATION
BELGISCHER BEIRAT FUR WEDERBELEBUNG
Avenue de la Libération, 36, 1640 Rhode-Saint-Genèse | Bevrijdingslaan, 36, 1640 Sint-Genesius-Rode
office@brc-rea.be | Tel +32(0)497 400 157 | www.brc-rea.be | Disclaimer GDPR/Privacy | (C) 2021 BRC