Candidat Instructeur

Nota van de Belgische Reanimatieraad (BRC) over de opleiding van instructeurs, voornamelijk voor BLS, PBLS en BIC cursussen

Artikel 9 van het ERC-cursusreglement specificeert de voorwaarden en bepalingen die vereist zijn voor het verkrijgen van een instructeurscertificaat voor de verschillende cursussen.

Deze omvatten het feit dat de kandidaat die heeft deelgenomen aan een BIC minimaal twee cursussen moet geven in het betreffende type basiscursus (BLS en PBLS), onder toezicht van een erkende instructeur, binnen drie jaar na de datum van zijn opleiding, tenzij uitzonderlijke omstandigheden dit verhinderen (artikel 9.22.).

Het lijkt voor sommige Kandidaten Instructeurs (ICs) moeilijk te zijn om cursussen te vinden waar ze zich voor kunnen inschrijven en zo hun Instructeurskwalificatie kunnen afronden. In feite zijn er maar weinig providercursussen gepubliceerd in CoSy, voornamelijk cursussen die gegeven worden in onderwijsinstellingen of ziekenhuizen. Deze niet-gepubliceerde cursussen vertegenwoordigen bijna 80% van de gegeven cursussen!

Het is belangrijk om te weten dat het zoeken naar deelnemers voor deze providercursussen de verantwoordelijkheid is van de Cursusorganisator (CO), en uitsluitend van hem. Hoewel de Cursusorganisator Instructeurs kan voorstellen, hangt hun keuze enkel af van de Cursusdirecteur.

Bijgevolg herinnert de Belgische Reanimatieraad (BRC) eraan dat een Cursusorganisator (CO) de Kandidaten Instructeur (ICs) of Kandidaten Cursusdirecteur (CDCs) moet aanvaarden door hen op te nemen in de klassieke basale cursussen van providers die hij organiseert, en des te meer als de CO ze zelf opgeleid heeft in der eigen BIC-opleidingen.

De CO moet deze Kandidaten Instructeur (ICs) de gelegenheid geven hun opleiding af te ronden, door zo veel mogelijk van hen hun kwalificatiecursussen te laten afronden (artikel 4.15.m: “Om ERC cursussen efficiënt te organiseren, (moet de cursusorganisator) in het bijzonder:. – … ICs en CDCs, voor zover mogelijk, als lid van de faculteit op de eigen cursussen aanvaarden ongeacht of zij wel of niet behoren tot de eigen organisatie van het cursuscenter (CC), en dit kosteloos.").

Voor de basale cursussen (BLS, PBLS en BIC) is de CO niet verplicht de ICs te betalen; de reiskosten blijven de verantwoordelijkheid van de IC, tenzij expliciete overeenkomst met de CO.

De toepassing van deze aanbevelingen zal het mogelijk maken een groter aantal Instructeurs (en Cursusdirecteurs) op te leiden, met als uiteindelijk doel een groter aantal providers te kunnen opleiden.

HTH/WR

26/10/2023- 30/12/2023

Onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Astrid van Belgïe
Sous le Haut Patronage de S.A.R. La Princesse Astrid de Belgique
BELGIAN RESUSCITATION COUNCIL
BELGISCHE REANIMATIERAAD
CONSEIL BELGE DE REANIMATION
BELGISCHER BEIRAT FUR WEDERBELEBUNG
Avenue de la Libération, 36, 1640 Rhode-Saint-Genèse | Bevrijdingslaan, 36, 1640 Sint-Genesius-Rode
office@brc-rea.be | Tel +32(0)497 400 157 | www.brc-rea.be | Disclaimer GDPR/Privacy | (C) 2021 BRC