Instructeurs & organisatoren

CoSy
Instructeur worden
ERC Cursusorganisatoren (CO)
Opleiding

CoSy is de databank, de website voor de cursussen, cursuskalender, handleidingen, cursusdocumenten en de virtuele leeromgeving van ERC,  beschikbaar op Internet. Zij werd door ERC ontwikkeld in samenwerking met Uniweb. Alle officiële ERC cursussen worden (en moeten) hierin geregistreerd. De cursusorganisatoren (CO) kunnen via  CoSy de cursusplekken aankopen (seats), hun ERC-cursussen invoeren, instructeurs aanduiden, de betalingen beheren en een cursusrapport opstellen. De cursusdirecteur registreert de resultaten van de deelnemers en maakt de certificaten aan.
De deelnemers kunnen on line registreren op de gekozen cursus of door de cursusorganisator ingevoerd worden.

De ingevoerde cursussen worden in de cursuskalender opgenomen en zijn zichtbaar indien de cursus openbaar is voor alle kandidaten. De cursusdirecteur (CD) of, voor de basiscursussen (BLS en EPBLS) de hoofdinstructeur (LI - Lead Instructor) evenals de cursusorganisator kunnen via CoSy communiceren met de instructeurs en de deelnemers en omgekeerd.

De certificaten worden aangemaakt via CoSy en zijn steeds ter beschikking van de CD of LI en de CO. Ook de deelnemer kan zijn certificaat downloaden in CoSy  en de gevolgde cursussen raadplegen via “Mijn cursussen” in de linker kolom.

Voordelen

Eens je BRC-ERC instructeur bent kan je deelnemen aan ERC-gecertificeerde opleidingen. Het ERC certificaat is erkend in tientallen landen in Europa.
Je geeft les onder leiding van een ERC cursusdirecteur (of een Hoofd Instructeur in de basisopleidingen). De cursus wordt logistiek ondersteund door een erkende BRC cursusorganisator (CO).

Hoe word je instructeur?

Je hebt een cursus hulpverlener (provider course) gevolgd, je bent geslaagd en kreeg in de geavanceerde cursus de kwalificatie Instructor Potential (IP)  Je bent gemotiveerd en wenst deel te nemen aan de ontwikkeling van de BRC-ERC reanimatierichtlijnen. Dan kan je deelnemen aan een instructeursopleiding . De hulpverleners van de basiscursussen (BLS en EPBLS) kunnen zich in de basisinstructeurscursus inschrijven (Basic Instructor Course -BIC). De hulpverleners van de geavanceerde cursussen kunnen zich in de generieke instructeurscursus inschrijven (Generic Instructor Course-GIC) op voorwaarde dat ze de kwalificatie IP kregen. 

Elke instructeursopleiding heeft zijn eigen kenmerken: opleiding, doelpubliek, verloop, evaluatie.

Wanneer je geslaagd bent voor de instructeursopleiding, ben je kandidaat-instructeur (IC) en dienen nog de nodige stages gevolgd te worden: 2 cursussen geven in de komende 2 jaar in de discipline van het providercertificaat , begeleid door ervaren instructeurs om zo te groeien tot “Instructeur”.

In welke opleidingen kan je lesgeven?

Alle opleidingen waarvoor je als “Instructeur” (I) opgenomen bent in CoSy. Om je  kwalificaties te behouden moet je minimaal in 2 cursussen lesgeven over een periode van 3 jaar.

Cursusorganisator van de BRC worden geeft je volgende voordelen :

 • Je opleidingen zijn ERC gecertificeerd, een label van kwaliteit. Het afgeleverde certificaat is erkend in Europa.
 • Je organiseert opleidingen in nauwe samenwerking met een ERC cursusdirecteur voor de geavanceerde cursussen en instructeurscursussen, of met een hoofdinstrcuteur (LI-Lead Instructor) voor de basiscursussen , en met ERC instructeurs.
 • Je opleidingen zullen steeds up to date zijn volgens de laatste internationale reanimatierichtlijnen .

Hoe word je cursusorganisator?

 • De voorzitter van je organisatie richt zijn aanvraag tot de voorzitter van de BRC.
 • Het Bestuursorgaan van de BRC beraadslaagt over de aanvraag.
 • Na goedkeuring door het Bestuursorgaan van de BRC, wordt je verzocht het BRC lidgeld voor
  organisatoren te betalen.
 • Na betaling van het BRC lidmaatschap wordt de aanvraag naar ERC gestuurd om u in CoSy te registreren en de overeenkomstige rechten toe te kennen.

Verbintenis van de organisatie (CC- Course Center) – cursusorganisator (CO- Course organiser)

 •  De organisatie en de cursusorganisator verbinden er zich toe de regels te volgen van het ERC Cursusreglement punt 4.1 toto 4.17  Nederlandstalige versie
 • De organisatie en de cursusorganisator verbinden er zich toe het “lastenboek van de cursusorganisator”,  dat werd opgesteld door de BRC, te respecteren.
 • De CO/CC verbindt zich de regels van zijn organisatie na te leven, hij mag meerdere organisaties vertegenwoordigen:
  • Indien beide taken verenigbaar zijn;
  • Indien beide organisaties erkend zijn door de BRC;
  • Indien de functie in één van de organisaties helemaal niet stoort in de andere.
 • De CO/CC verbindt zich om zijn persoonlijk wachtwoord tot CoSy niet door derden te laten gebruiken.
 •  De CO/CC verbindt zich om
  • aan de BRC of ERC de gelegenheid te geven om een kwaliteitscontrole uit te voeren en een al dan niet een aangekondigd bezoek toe te staan;
  • de aanbevelingen te volgen die tijdens dit bezoek werden aangegeven.
 • De voorzitter van de organisatie is vrij om op elke ogenblik een aanvraag in te dienen bij de BRC om de cursusorganisator te wijzigen of om meer dan één cursusorganisator aan te duiden.
 • De CO/CC moeten beschikken over een administratief secretariaat voor:
  • de registratie van de cursussen in  CoSy, bij voorkeur vóór de startdatum van de cursus;
  • het invoeren van de juiste en volledige gegevens van de deelnemers; het beschikbaar stellen/ verzenden van de nodige informatie omtrent de cursus naar de deelnemers,  zijnde het programma, de locatie, toegang tot de pdf van de cursussen, specifieke verwachtingen;
  • nagaan of de evaluatieformulieren correct zijn ingevuld door de instructeurs en door de deelnemers;
  • de certificaten/aanwezigheidsattesten beschikbaar stellen/ verzenden.
 • De CO/CC beschikt over het nodige cursusmateriaal zoals vermeld in het lastenboek voor de BLS en de ERC lijsten voor de andere cursussen.
  • Uitsluitend de officiële handleidingen van ERC gebruiken
  • Het cursusmateriaal moet tijdig en in goede staat beschikbaar zijn.
 • De CO/CC doet beroep  op ERC instructeurs voor het organiseren van cursussen.
 • De CO/CC voorziet eventuele catering.
 • De financiële verplichtingen naleven
  • Ontvangst van het inschrijvingsgeld van de deelnemers
  • Vlotte uitbetaling van de instructeurs
  • Tijdig de facturen regelen : aankoop cursusplekken op CoSy, eventueel handleidingen en andere facturen gerelateerd aan de opleiding.

De Belgian Resuscitation Council of de Belgische Reanimatieraad is een wetenschappelijke vereniging met als opdracht de de reanimatie in België promoten en verbeteren.

Haar belangrijkste instrument is de bevordering van opleiding in basisreanimatie en gespecialiseerde reanimatie bij pasgeborenen, zuigelingen, kinderen en volwassenen.

Opleiding voor de hulpverlener

 • BLS-hulpverlener (Basic Life Support of cardiopulmonale basale reanimatie met gebruik van de automatische externe defibrillator)
 • PBLS -hulpverlener (Paediatric Basic Life Support of pediatrische cardiopulmonale basale reanimatie met gebruik van de geautomatiseerde externe defibrillator)
 • Immediate Life Support (ILS)
 • Advanced Life Support (ALS) of Geavanceerde Reanimatie
 • European Paediatric Immediate Life Support - EPILS
 • European Paediatric Advanced Life Support (EPALS) of Europese Pediatrische Geavanceerde Reanimatie
 • Newborn Life Support (NLS) of Reanimatie van de Pasgeborene

Instructeursopleiding

 • Basis Instructor Course: Instructeurscursus voor de basale reanimatiecursussen
 • Generic Instructor Course: Instructeurscursus voor de geavanceerde reanimatiecursussen

Rol van de BRC in ERC-BRC-cursussen

 • Update, ondersteuning en verspreiding van ERC-richtlijnen voor een uniforme toepassing van reanimatie.
 • Kwaliteitscontrole van BRC-ERC gecertificeerde cursussen.
 • Vertaling van ERC-cursushandleidingen.
 • Toekenning van het officiële BRC-label aan erkende organisatoren.

 Opleiding

Doelgroepen

De cursussen van BRC-ERC zijn bedoeld voor zowel niet-professionele als professionele hulpverleners. Er zijn verschillende programma's beschikbaar voor de opleiding van eerstehulpverleners en instructeurs. Alle hulpverleners en instructeurs zijn opgenomen in een gecentraliseerde Europese databank (CoSy) die beveiligd is door de GDPR. De gegevens van deelnemers en instructeurs, in verband met reanimatie, worden in deze databank geregistreerd: gevolgde cursussen, competenties, certificaten.

Doel van de opleidingen

Het doel van de BRC-ERC-cursussen is de deelnemers op te leiden om doeltreffend op te treden in reële situaties.

Methodologie

De opleidingscursussen volgen de principes van het volwassenenonderwijs. De BRC-ERC-cursussen zijn praktijkgericht. Er is sprake van zogeheten "blended learning", een combinatie van virtuele leeromgeving en handleidingen in synchronisatie met praktijksessies in kleine groepen. In deze groepen worden technische vaardigheden aangeleerd, scenario's geoefend, interactieve discussies gevoerd, enz.

Voor het aanleren van de technische vaardigheden wordt een leermethode in 4 fasen gebruikt: demonstratie in real time, demonstratie met uitleg door de instructeur, demonstratie door de instructeur op basis van uitleg door de deelnemers en uitvoering van de techniek door de deelnemers zelf.

BRC-ERC-cursussen zijn certificeringscursussen. Dit getuigschrift van vakbekwaamheid vormt op zichzelf geen bewijs van vakbekwaamheid.

In de meeste BRC-ERC opleidingen is de beoordeling formatief (continu) en, indien nodig, kan de beoordeling ook summatief of formeel gebeuren op het einde van de cursus.

Filosofie van de BRC-ERC cursussen

De opleidingen worden geleid door ervaren instructeurs. Zij hebben een hoog niveau van kennis en kwalificaties in de te onderwijzen materie. Zij hebben een pedagogische opleiding gevolgd met de nadruk op "onderwijs" en "beoordeling".

De begeleiding tijdens de oefeningen is gebaseerd op constructieve feedback en positieve ondersteuning van de deelnemer. Het gebruik van ieders voornaam wordt aangemoedigd om de uitwisseling tussen de instructeurs en de deelnemers te bevorderen.

Onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Astrid van Belgïe
Sous le Haut Patronage de S.A.R. La Princesse Astrid de Belgique
BELGIAN RESUSCITATION COUNCIL
BELGISCHE REANIMATIERAAD
CONSEIL BELGE DE REANIMATION
BELGISCHER BEIRAT FUR WEDERBELEBUNG
Avenue de la Libération, 36, 1640 Rhode-Saint-Genèse | Bevrijdingslaan, 36, 1640 Sint-Genesius-Rode
office@brc-rea.be | Tel +32(0)497 400 157 | www.brc-rea.be | Disclaimer GDPR/Privacy | (C) 2021 BRC