Richtlijnen 2021

De nieuwe Europese reanimatierichtlijnen (Guidelines 2021) werden op 25 maart 2021 gepubliceerd.
Voor de volledige ERC Guidelines 2021, Posters, Key Messages en bijbehorende referenties verwijzen wij u naar de publicaties in “Resuscitation” welke te downloaden zijn op: http://www.cprguidelines.eu.

Hier vind u ook zeer uitgebreide toelichtingen op de richtlijnen.

Onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Astrid van Belgïe
Sous le Haut Patronage de S.A.R. La Princesse Astrid de Belgique
BELGIAN RESUSCITATION COUNCIL
BELGISCHE REANIMATIERAAD
CONSEIL BELGE DE REANIMATION
BELGISCHER BEIRAT FUR WEDERBELEBUNG
Avenue de la Libération, 36, 1640 Rhode-Saint-Genèse | Bevrijdingslaan, 36, 1640 Sint-Genesius-Rode
office@brc-rea.be | Tel +32(0)497 400 157 | www.brc-rea.be | Disclaimer GDPR/Privacy | (C) 2021 BRC