FAQ

Heeft de BRC een BTW-nummer?

De BRC heeft een BTW-nummer: BE 0473 440 964. Aangezien de BRC een vzw is, is ze, zoals elke vzw die op geregelde wijze noodzakelijke producten koopt of verkoopt om haar doelstelling te verwezenlijken (verbeteren van het niveau van de cardiopulmonale reanimatie), verplicht een BTW-nummer te hebben.

Organiseert de BRC reanimatiecursussen?

De BRC organiseert zelf geen reanimatiecursussen. Dit is uitsluitend de functie van de ERC-BRC “cursusorganisatoren” die erkend werden door de BRC en zich verbonden hebben de opleidingen conform de ERC-BRC richtlijnen te laten verlopen. De procedure om organisator te worden en het nodige aanvraagformulier kan je vinden op onze website www.brc-rea.be . De cursussen die georganiseerd worden, staan genoteerd in de ERC cursuskalender, via die weg kan je ook in contact komen met de organisator en eventueel on line inschrijven. Zie https://cosy.erc.edu/vl/sessions/calendar

Is de BRC een commerciële organisatie?

De BRC is geen commerciële organisatie. De ERC opbrengst van de cursusplekken en boeken wordt integraal gebruikt voor de realisatie van de sociale doelstellingen van de BRC zoals vermeld in de statuten, namelijk “Levens redden door het niveau van de cardiopulmonale reanimatie (CPR) te verbeteren in België”.

Bepaalt BRC de richtlijnen voor de ERC cursussen?

De BRC is een wetenschappelijke organisatie die onder meer als taak heeft reanimatieopleidingen van de Europese Reanimatieraad te promoten en de kwaliteit van de gegeven cursussen te bewaken. De BRC volgt de reanimatierichtlijnen van de ERC; lokale aanpassingen voor België kunnen altijd gebeuren, in overleg met de ERC.

Hoeveel kost een ERC-BRC cursus?

De BRC stelt geen richtlijnen op qua kostprijs voor de diverse cursussen: BLS-AED, ALS, ILS, etc... De kostprijs wordt bepaald door de ERC-BRC cursusorganisatoren (CO) die hun erkenning hiervoor vooraf ontvangen hebben van de BRC. De inkomsten van de cursussen dienen enkel om de kosten van de organisator te dekken. De enige inkomsten voor de BRC komen van ERC die 40% doorstort van de inkomsten van de cursusplekken en de handboeken aan de NRC van het land van de CO.

Waarom zijn de kostprijzen van de cursussen zo uiteenlopend?

De inkomsten van de cursussen dienen om de kosten van de cursus te dekken: aankoop van het oefenmateriaal (reanimatiepoppen, AEDs, andere materialen,…), de eventuele bezoldiging van de instructeurs en de organisator, de catering, de aankoop of huur van de locatie, en andere eventuele kosten direct verbonden met de cursus zoals de verplaatsingsonkosten. Voor de meer gespecialiseerde cursussen is de investering in het materiaal een hoge kostenpost. Doordat er in ERC cursussen verplicht in kleine groepen gewerkt wordt (minstens 1 instructeur per 6 cursisten en in de geavanceerde cursussen zelfs 1 instructeur per 3 cursisten), kunnen de kosten voor instructeurs relatief hoog zijn.

Welke inkomsten heeft BRC?

Alle leden van de BRC werken op vrijwillige basis en zijn niet bezoldigd. Er zijn vaste werkingskosten: bezoldiging van een professionele boekhouder, website, secretariaatskosten, verplaatsingskosten van de bestuurders, kosten van drank en broodjes voor de vergaderingen van de werkgroepen (WG), verzekeringen, het lidmaatschap van de bestuursleden en van de voorzitters van de WG, en de deelnamekosten van de leden van het bestuursorgaan en voorzitters van de WG aan congressen van BRC en ERC. De inkomsten worden vooral gegenereerd uit de betalingen van ERC voor de cursusplekken en de handboeken, en de lidgelden. Voor de congressen worden de inschrijvingsinkomsten en het sponsorgeld gebruikt voor de organisatie van het congres.

Waarom een kwaliteitsnorm voor ERC/BRC instructeurs?

De ERC heeft kwaliteitsnormen ingevoerd voor de instructeurs. Die norm is vastgelegd in het CoSy programma. Elke instructeur moet les geven in minstens 2 cursussen over een periode van 3 jaar. Iedere lesgever zal tijdig en automatisch via e-mail geïnformeerd worden indien de termijn van 3 jaar nadert en er minder dan 2 lessen gegeven zijn. Anderzijds vraagt het systeem van Life Long Learning dat de instructeur zich hercertificeert dankzij de modules van e-learning en van een gegeven cursus die gesuperviseerd werd door de CD of een collega instructeur. De instructeurs kunnen de validiteit van hun certificaat volgen op hun homepage van CoSy, waar de balk groen, oranje of rood kleurt, met aanwijzingen in verband met de uit te voeren taken. Ook voor cursusorganisatoren en cursusdirecteurs is het belangrijk dat ze beroep kunnen doen op instructeurs met bewezen en recente ervaring . Dit is een essentieel deel van het kwaliteitssysteem uitgebouwd door ERC en ondersteund door BRC .

Is deze kwaliteitsnorm geldig voor alle instructeurs en cursusdirecteurs, voor alle ERC/BRC opleidingen?

Inderdaad deze norm is geldig voor allen. Een cursusdirecteur of instructeur die zijn/haar kwalificatie verliest zal één stage moeten volgen als kandidaat-cursusdirecteur of-instructeur om zijn kwalificatie opnieuw te krijgen (stage met positieve evaluatie).

Hoe kan ik deelnemen aan een ERC cursus?

U kunt de cursuskalender raadplegen op de website van ERC: https://cosy.erc.edu/vl/sessions/calendar . Langs deze weg kunt u contact opnemen met de cursusorganisator van de gekozen cursus en eventueel on line inschrijven. U kunt rechtstreeks aan de cursusorganisator melden dat u in de toekomst een cursus wenst te volgen.

Hoe vind ik een ERC cursus?

Om een ERC cursus te vinden, gelieve de website van ERC te raadplegen https://cosy.erc.edu/vl/sessions/calendar of naar www.erc.edu gaan en bovenaan de pagina "Course calendar" kiezen. Kies verder het land, de taal en de gezochte cursus. De pagina met de gezochte cursussen komt te voorschijn. Bij elke cursus ziet u de nog beschikbare plaatsen. U kunt on line inschrijven en contact opnemen met de cursusorganisator.

Hoe kan ik instructeur worden en opleidingen geven onder accreditatie van BRC/ERC?

Je behaalt je provider certificaat binnen een eerste BRC/ERC opleiding en volgt nadien de BIC (Basic Instructor Course) of de GIC (Generic Instructor Course), afhankelijk van de cursus die je wenst te onderrichten. Bij een positieve evaluatie word je kandidaat-instructeur. Als kandidaat-instructeur geef je minimaal 2 opleidingen onder auspiciën van je Course Director. Na zijn/haar goedkeuring krijg je de titel Instructor. Nadien kan je doorgroeien naar Course Director.

Om een geldig provider (hulpverlener) certificaat te behouden, wordt er gevraagd om een online reanimatiemodule te volgen (e-learning) en deel te nemen aan de recertificatiecursus (of een volledige providercursus). Als een hulpverlener de kans niet gekregen heeft om een praktijkcursus binnen de 2 jaar te volgen, kan hij 2 keer de cursus on line volgen, maar hij moet dan in de volgende periode van 2 jaar 2 keer de praktijkcursus volgen.

Om een geldig certificaat van instructeur of cursusdirecteur te behouden, dient men, over een periode van de 2 jaar, de « e-learning » module « recertification » te volgen evenals de « hands-on course » module ( voor de instructeurs, kiest de cursusdirecteur « I + assessment » in CoSy). Sowieso moet een instructeur minimaal twee cursussen per 3 jaar geven om instructeur te blijven.

Dynamische recertificatie van ERC certificaten

Hoe kan ik de certificaten uitprinten?

Om een geldig providerscertificaat (hulpverlenerscertificaat) te behouden, wordt er gevraagd om een online reanimatiemodule te volgen (e-learning) en deel te nemen aan een recertificatiecursus (of een volledige providercursus). Als een hulpverlener de kans niet gekregen heeft om een hands-on cursus binnen de 2 jaar te volgen, kan hij 2 keer de cursus on line volgen, maar hij moet dan in de volgende periode van 2 jaar 2 keer de hands-on cursus volgen.

Om een geldig certificaat van instructeur of cursusdirecteur te behouden, dient men, over een periode van de 2 jaar, de “e-learning” module “recertification” te volgen evenals de “hands-on course” module ( voor de instructeurs, kiest de cursusorganisator “I + assessment” in CoSy). Sowieso moet een instructeur minimaal twee cursussen per 3 jaar geven om instructeur te blijven.

Welke opleiding moet ik volgen om ERC BLS of EPBLS instructeur te worden?

Om BLS of EPBLS instructeur te worden dient u volgende stappen te zetten:

 • een BLS cursusvolwassenen of BLS kinderen (EPBLS) volgen (of beide) (elk een halve dag)
 • Als u bent geslaagd: een “Basic Instructor Course” (BIC) volgen (= één dag)
 • Als u bent geslaagd voor de BIC moet u binnen de drie jaar 2 cursussen geven als instructeur kandidaat (IC) in dezelfde type cursus als u de basisopleiding hebt gevolgd. Dit betekent dat, wanneer u bv. een EPBLS (kinderreanimatie) hebt gevolgd u enkel opleiding mag geven in EPBLS cursussen en niet in volwassen BLS cursussen. En omgekeerd. Hebt u bv beide basiscursussen gevolgd dan kan u als IC in beide cursustypes opleiding geven, maar moet u er rekening mee houden dat er minstens 2 in één type en minstens 1 in het andere type moet worden gegeven

U kunt de cursussen vinden op:

 • erc.edu  => bovenaan de pagina vindt u “course calendar”    =>
 • Kies op deze pagina het land, de cursus, de taal –
 • U vindt op de volgende pagina de beschikbare cursussen met beschikbare plaatsen, de mogelijkheid om online te registreren en contact op te nemen met de organisator van de cursus.

Welke opleiding moet ik volgen om ERC ALS-ILS-EPALS-EPILS of NLS instructeur te worden?

Om ERC instructeur te worden van een gespecialiseerde cursus dient u volgende stappen te zetten:

 • De gespecialiseerde cursus volgen en geselecteerd zijn als IP of Instructor potential.
 • Als u bent geslaagd: een “Generic Instructor Course” (GIC) volgen.
 • Als u bent geslaagd voor de GIC moet u binnen de drie jaar 2 cursussen geven als instructeur kandidaat (IC) in dezelfde type cursus als u de basisopleiding hebt gevolgd, en hierin slagen. Dan bent u Instructeur.

U kunt de cursussen vinden op:

 • erc.edu  => bovenaan de pagina vindt u “course calendar”    =>
 • Kies op deze pagina het land, de cursus, de taal –
 • U vindt op de volgende pagina de beschikbare cursussen met beschikbare plaatsen, de mogelijkheid om online te registreren en contact op te nemen met de organisator van de cursus.
Onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Astrid van Belgïe
Sous le Haut Patronage de S.A.R. La Princesse Astrid de Belgique
BELGIAN RESUSCITATION COUNCIL
BELGISCHE REANIMATIERAAD
CONSEIL BELGE DE REANIMATION
BELGISCHER BEIRAT FUR WEDERBELEBUNG
Avenue de la Libération, 36, 1640 Rhode-Saint-Genèse | Bevrijdingslaan, 36, 1640 Sint-Genesius-Rode
office@brc-rea.be | Tel +32(0)497 400 157 | www.brc-rea.be | Disclaimer GDPR/Privacy | (C) 2021 BRC