PBLS - Paediatric Basic Life Support

Opleiding PBLS hulpverlener,  Paediatric Basic Life Support (Cardiopulmonale pediatrische reanimatie met gebruik van de Automatische Externe Defibrillator)

Doelpubliek

Iedereen en vooral de personen die veel met kinderen in contact zijn, de ouders; enz.
Voorkennis: geen

Voorzitters Werkgroep PBLS

Prof Dr Dominique Biarent en Dr Walter Renier

Nationaal Cursusdirecteur  BLS/PBLS/BIC

Dr Walter Renier

Verloop

 Duurtijd

Cursus van 4 uur De kandidaten zijn  ingeschreven in CoSy  en moeten de on-line cursus gebruikt hebben.

Cursusinhoud

Een kind beoordelen dat niet reageert; met de reanimatie van een kind beginnen; adequate beademingen en borstcompressies uitvoeren volgens de leeftijd; een automatische externe defibrillator veilig bedienen; de specifieke situatie van een ‘plotselinge collaps’ begrijpen en er adequaat naar handelen; een verstikkend kind ondersteunen; een kind in veiligheidshouding plaatsen.

Oefengroepen

1 instructeur/6 deelnemers maximum, 1 baby en 1 junior reanimatiepop /6 deelnemers minimum.

Evaluatie

De hoofdinstructeur beslist over de aard van de evaluatie : formatief (evaluatie gedurende het hele cursusverloop) of summatief (evaluatie op het einde van de cursus).

Certificaat

PBLS hulpverlener.

Voor de deelnemer aan de cursus PBLS

Het opleidingsmateriaal - e-learning en handleiding - is beschikbaar op CoSy na inschrijving in de cursus PBLS.

Open de ERC-website: www.erc.edu . Log in door op "CoSy" te klikken en uw login te zetten.

Ga naar je cursus (kies uw taal in uw profiel als het niet de juiste is).

Daar vindt u de handleiding in PDF en toegang tot de e-learning. Dit laatste moet vóór de cursus en de eindtoets worden voltooid.

Opleidingsmateriaal voor de PBLS-instructeur

Het opleidingsmateriaal - e-learning, handleiding en formulieren - is beschikbaar op CoSy nadat de instructeurs zich hebben ingeschreven voor de cursus PBLS.

Open de ERC-website: www.erc.edu

Log in op "CoSy".

Selecteer achtereenvolgens (op de linker band):

  1. Mijn cursussen --> Onderwezen cursussen en dan, in de cursus die verschijnt --> Leermateriaal, waar u de e-learning zult vinden. Kies de taal.
  2. Op de linker band: klik op cursusmateriaal --> kies bv. PBLS; hier vindt u de cursusdocumenten voor instructeurs en ook toegang tot de e-learning.
Onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Astrid van Belgïe
Sous le Haut Patronage de S.A.R. La Princesse Astrid de Belgique
BELGIAN RESUSCITATION COUNCIL
BELGISCHE REANIMATIERAAD
CONSEIL BELGE DE REANIMATION
BELGISCHER BEIRAT FUR WEDERBELEBUNG
Villalaan/Avenue des Villas 35A, 1060 Sint-Gillis Brussel/Saint-Gilles Bruxelles
office@brc-rea.be | Tel +32(0)497 400 157 | www.brc-rea.be | Disclaimer GDPR/Privacy | (C) 2021 BRC