De reanimatie tijdens en na de COVID-19 pandemie

Wanneer een slachtoffer buiten het ziekenhuis bewusteloos is en niet reageert, kan de traditionele reanimatie niet worden uitgevoerd door de omstanders.

Professionele hulpverleners en paramedici moeten speciale persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken en specifieke luchtwegprocedures toepassen.

Update 05-09-2022
Aanpassing van de aanbevelingen voor CPR opleidingen

Update 2021-12-02
Aanbevelingen van BRC tijdens de opflakkering van de COVID infecties

Aanbevelingen voor de Cardiopulmonale Reanimatieopleidingen (CPR) aangepast voor COVID-19

Aanbevelingen voor het reanimatieverloop aangepast voor COVID-19 ten behoeve van de professionele gezondheidswerkers en de hulpverleners-ambulanciers (HVA)

Ethische principes en richtlijnen met betrekking tot ethische beslissingen in de pre-hospitaal en spoedeisende geneeskunde in België tijdens de COVID-19 pandemie.

Aanbevelingen in verband met reanimatie aangepast voor COVID-19 voor de Noodcentrale 112

Ethische principes en richtlijnen met betrekking tot ethische beslissingen in de pre-hospitaal en spoedeisende geneeskunde in België tijdens de COVID-19 pandemie.

Onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Astrid van Belgïe
Sous le Haut Patronage de S.A.R. La Princesse Astrid de Belgique
BELGIAN RESUSCITATION COUNCIL
BELGISCHE REANIMATIERAAD
CONSEIL BELGE DE REANIMATION
BELGISCHER BEIRAT FUR WEDERBELEBUNG
Avenue de la Libération, 36, 1640 Rhode-Saint-Genèse | Bevrijdingslaan, 36, 1640 Sint-Genesius-Rode
office@brc-rea.be | Tel +32(0)497 400 157 | www.brc-rea.be | Disclaimer GDPR/Privacy | (C) 2021 BRC