Laatste nieuws

10 mei 2021
Guidelines ERC 2021

De nieuwe Europese Reanimatie Richtlijnen (Guidelines 2021) werden op 25 maart 2021 gepubliceerd.

Lees meer
9 mei 2021
BRC-REA CONGRES 2021

Onmiddellijk na het virtueel ERC congres, werd het BRC-REA 2021 congres virtueel gehouden op 27 maart 2021.

Lees meer
22 juli 2021
UW HANDEN KUNNEN EEN LEVEN REDDEN!

We hebben allen gezien dat Christan Eriksen een hartststand kreeg en hoe hij, dank zij een snelle tussenkomst van medespelers en sportarts, snel gereanimeerd en gedefibrilleerd werd.

Lees meer

« WELKOM OP DE VERNIEUWDE WEBSITE VAN DE BELGIAN RESUCITATION COUNCIL, DE BELGISCHE REANIMATIERAAD »

Met de actualisatie van de site en het nieuwe logo willen we een nieuwe impuls geven aan de vereniging en aan de reanimatie in het algemeen.

Dr. Walter Renier

Voorzitter van de BRC
Hoogkwalitatieve reanimatie aanleren aan iedereen om meer mensen met een hartstilstand te redden.

Dit is ons motto sinds jaren want jaarlijks zijn er zowat 10.000 Belgen die een hartstilstand doormaken; dat zijn er 27 per dag. Een enorm cijfer. Slechts een kleine 10% ervan worden actueel gered. Dat aantal kan en moet omhoog.

Om meer mensen met een hartstilstand te redden, moet men er snel bij zijn. Na 6 minuten is de kans op overleving slechts 40% en men weet dat in België de spoeddiensten gemiddeld 8 minuten zetten om aan te komen. Er zijn dus meer hulpverleners nodig die onmiddellijk de reanimatie kunnen starten. Beter nog: de overlevingskans verhoogt wanneer de AED, de Automatische Externe Defibrillator, binnen de 4 minuten kan aangelegd worden om het hart terug te doen starten. Want ook de AED is levensreddend ! De BRC zorgt, als wetenschappelijke vereniging en op basis van de Belgische wetgeving, voor het implementeren van de reanimatierichtlijnen opgesteld door de Europese Reanimatieraad (ERC). Tegelijk wil zij alle opleidingen in België eenvormig maken, overeenkomstig de wetenschappelijke evidentie, en werkt zij samen met heel wat verenigingen in België die hetzelfde doel nastreven. Zo kunnen er meer mensen opgeleid worden en kunnen dus ook meer levens gered worden.

World Restart a Heart day

Elk jaar op 16 oktober organiseert de Belgische Reanimatieraad (BRC) de werelddag van bewustmaking van de plotse hartstilstand: de “World Restart A Heart Day” (WRAH). Het doel van deze dag is het grote publiek bewust te maken en op te leiden tot de levensreddende handelingen. In België zijn er tussen 27 en 30 plotse hartstilstanden per dag en slechts 3 van hen zullen overleven! Dit betekent een laag overlevingspercentage (+/- 10%).

Ongeveer 70% van de plotse hartstilstanden doet zich thuis voor of op openbare plaatsen en vaak reageren de getuigen (familie, vrienden, buren, enz.) niet omdat ze de levensreddende handelingen niet kennen. Reanimatie in de eerste minuten is echter essentieel om de overlevingskans te vergroten. Tijdens de WRAH reiken we het publiek de hand en willen we met onze campagnes "Je handen kunnen levens redden", "Kids save lives" en "Alle burgers van de wereld kunnen een leven redden" mensen, in een paar minuten, bewust maken van eenvoudige handelingen die levens redden.

LEES MEER
Onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Astrid van Belgïe
Sous le Haut Patronage de S.A.R. La Princesse Astrid de Belgique
BELGIAN RESUSCITATION COUNCIL
BELGISCHE REANIMATIERAAD
CONSEIL BELGE DE REANIMATION
BELGISCHER BEIRAT FUR WEDERBELEBUNG
Villalaan/Avenue des Villas 35A, 1060 Sint-Gillis Brussel/Saint-Gilles Bruxelles
office@brc-rea.be | Tel +32(0)497 400 157 | www.brc-rea.be | www.restartaheart.be | Disclaimer GDPR/Privacy | (C) 2021 BRC