Reglement Interne Orde

Reglement Inwendige Orde (RIO) :

De algemene vergadering van 20 april 2017, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten een deel van de statuten te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.

STATUTEN

Overzicht
  • TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR
  • TITEL II: LEDEN
  • TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR
  • TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING
  • TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN
  • TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL 1

De vereniging draagt de naam: Belgian Resuscitation Council, afgekort : BRC. De naam van de vereniging wordt vertaald als ‘Belgische Reanimatieraad’, ‘Conseil Belge de Réanimation’ en ‘Belgische Beirat für Wiederbelebung’. Deze namen mogen afzonderlijk gebruikt worden.

ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te Tijmlaan,  20, 1080 Sint-Jans-Molenbeek en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel (Vorst).

 

Deze pagina is voorbehouden voor de leden van de Belgian Resuscitation Council.
Log in om verder te lezen.

Cette page est réservée aux membres du Conseil belge de réanimation.
connectez-vous pour continuer à lire