handleidingen

Wanneer u een ERC cursus volgt, bent u ingeschreven als cursist op de website van ERC en krijgt u toegang tot de gepersonaliseerde handleiding in pdf. Deze handleiding kunt u downloaden. Indien u toch de handleiding toch in boekvorm wenst, kunt u ze aan verminderde prijs bestellen via webshop de website van ERC, nadat u ingelogd bent. Enkel cursusorganisatoren kunnen meerdere handleidingen in boekvorm bestellen aan verminderde prijs.

BLS

Handleiding
Basisreanimatie met het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator

Basic Life Support (Basic Life Support with Automated External Defibrillator) – BLS

BASIC LIFE SUPPORT (BLS) en, indien mogelijk, het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED) is het eerste niveau van zorg voor een persoon met een hartstilstand. Tijdens de European Resuscitation Council (ERC) BLS / AED Provider-cursussen, zullen gecertificeerde instructeurs u begeleiden en ondersteunen in het leerproces. Het leren uitvoeren van elementaire levensondersteuning en het gebruik van een geautomatiseerde externe defibrillator is een interactief proces dat zowel kennis als vaardigheden vereist. Een deel of al deze kennis en enkele vaardigheden kunnen worden verkregen door zelfstudie en online leren. AED’s zijn overal in Europa op grote schaal verkrijgbaar. Deze cursus omvat training in het gebruik van een AED wanneer deze beschikbaar is. Als er geen AED beschikbaar is, start u BLS en wacht u op professionele hulp. BLS is fundamenteel voor alle cardiopulmonale reanimatie. Competentie in Basic Life Support is een vereiste voor inschrijving voor alle opleidingen op gevorderd niveau door de European Resuscitation Council.

 

 

ILS

Handleiding ILS
Immediate Life Support – ILS NL

De IMMEDIATE LIFE SUPPORT cursus is een multidisciplinaire eendaagse cursus die de essentiële kennis en vaardigheden levert die belangrijk zijn in de beginfase van de behandeling van een kritisch zieke patiënt die reanimatie nodig heeft. Daarom is het bij uitstek geschikt voor de opleiding van zorgverleners in alle stadia en niveaus.

Het biedt training in meer diagnostische vaardigheden dan de BLS-cursus en breidt kernkennis uit en leert luchtwegmanagementvaardigheden, ECG-herkenning en snelle, veilige defibrillatie, met behulp van een AED of een handmatige defibrillator. Het concept volgt dat van de ALS-cursus op de voet, maar richt zich alleen op de belangrijkste kennis en vaardigheden die geschikt zijn voor de meeste zorgverleners. De cursus beoogt de eerstelijns reanimatiecursus voor professionals in de gezondheidszorg te zijn.

 

 

 

ALS

Handleiding ALS
Advanced Life Support – ALS NL

De European Resuscitation Council (ERC) heeft zijn Advanced Life Support (ALS) provider cursus ontwikkeld op basis van ERC-richtlijnen. Het is een gestandaardiseerde Europese cursus die evidence-based richtlijnen en vaardigheden voor reanimatie aan professionals in de gezondheidszorg onderwijst. De ALS-cursus biedt een gestandaardiseerde aanpak voor cardiopulmonaire reanimatie bij volwassenen. De ALS-cursus is bedoeld om kandidaten op te leiden om de oorzaken van hartstilstand te identificeren, patiënten te herkennen die gevaar lopen achteruit te gaan en zowel de hartstilstand als de ‘peri-arrestatie’-problemen in het eerste uur na de eerste reanimatie door een hartstilstand te behandelen. .

Cursusstructuur en programma

ALS-cursussen worden gegeven in centra in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en het Verre Oosten. Ze zijn goedgekeurd en gecertificeerd door de European Resuscitation Council. Dit zorgt voor uniformiteit van inhoud en standaard, ongeacht het centrum.

De cursus bestaat uit:

workshops
Skill-stations
lezingen
Cardiac arrest simulation (CAS) training

De kennis van kandidaten wordt beoordeeld aan de hand van een meerkeuzevraag. Praktische vaardigheden in luchtwegbeheer en de initiële benadering van een ingeklapte patiënt (inclusief basislevensondersteuning en defibrillatie waar van toepassing) worden continu beoordeeld. Er is ook een beoordeling van een gesimuleerde hartstilstand (CASTest). Kandidaten die de vereiste norm halen, ontvangen een ALS-providercertificaat.

Het multidisciplinaire karakter van de cursus bevordert efficiënt teamwork. Door samen te trainen, krijgen alle ALS-aanbieders de kans om ervaring op te doen als zowel reanimatieteamleden als teamleiders.

Medische studenten, verpleegkundigen en andere zorgverleners voor wie deze cursus hun trainingsbehoeften kan overtreffen, moeten worden aangemoedigd om de cursus Onmiddellijke Levenondersteuning (ILS) te voltooien. Degenen met een bijzondere interesse in reanimatie moeten dan overwegen om indien nodig een ALS-aanbieder te volgen. Medische studenten in hun laatste jaar van de opleiding kunnen worden aanvaard als kandidaten voor een ALS-cursus als dit een gevestigde lokale regeling is.

De ALS-cursus is gericht op:

artsen, verpleegkundigen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die naar verwachting ALS in het ziekenhuis of buiten het ziekenhuis zullen verstrekken,
artsen, verpleegkundigen en paramedici die werken in noodgebieden van het ziekenhuis of in noodsituaties,
diegenen die regelmatig cardiale arrestaties bijwonen of waarvan mag worden verwacht dat zij een hartstilstand leiden,
personen die regelmatig lid zijn van reanimatieteams of regelmatig in het EMS werken, en
senior paramedici en gespecialiseerde ziekenhuistechnici.

 

 

 

 

EPILS

Handleiding EPILS
European Paediatric Immediate Life Support
EPILS NL

EPILS streeft naar reanimatietraining voor alle zorgverleners die voor kinderen zorgen, maar zijn meestal geen lid van een reanimatieteam. Kandidaten worden getraind om kritisch zieke kinderen en kinderen in cardiorespiratoire arrestaties te herkennen en te beheren in afwachting van de komst van een reanimatieteam (1 tot 5 minuten) en om verdere ondersteuning te bieden zodra het team arriveert.

De cursus duurt 7 tot 8 uur en omvat:

Erkenning van een ernstig ziek kind
Kennis en vaardigheden bij het beoordelen en behandelen van problemen met de luchtwegen, ademhaling en bloedsomloop (inclusief beademing met zakmaskers)
Op scenario’s gebaseerde training in het management van kritisch zieke kinderen gedurende de eerste paar minuten
Basislevensondersteuning
AED gebruik
Behandeling van verstikking

 

 

 

 

EPALS

 

 

Handleiding EPALS
European Paediatric Advanced Life Support
EPALS NL

De EPALS-cursus is bedoeld voor alle beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die waarschijnlijk zullen worden betrokken, hetzij als teamlid of teamleider, bij de reanimatie van een kind, baby of pasgeborene in het ziekenhuis of buiten het ziekenhuis. De cursus is bedoeld om zorgverleners te voorzien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het beheer van een ernstig ziek kind tijdens het eerste ziekteperiode en om progressie van de hartstilstand te voorkomen. De nadruk ligt ook op teammanagement en niet-technische vaardigheden.

De cursus duurt 2 volledige dagen (of maximaal 3 dagen) en omvat:

Erkenning van een ernstig ziek kind
Kennis en vaardigheden bij het beoordelen en behandelen van problemen met de luchtwegen, ademhaling en bloedsomloop (inclusief beademing met zakmaskers)
Intraosseuze infusie
Beheer van shock
Op scenario’s gebaseerde training in het management van kritisch zieke kinderen
Basislevensondersteuning
Behandeling van verstikking
Neonatale levensondersteuning
Geavanceerde algoritmen voor hartstilstand
Schokbare en niet-schokbare ritmes, defibrillatie
Op scenario’s gebaseerde training in het beheer van (dreigende) hartstilstand, ernstig trauma en speciale omstandigheden; met de nadruk op niet-technische vaardigheden en teambenadering
Post-reanimatiezorg en ethiek

 

 

NLS

Handleiding NLS
Newborn Life Support – NLS NL

De NLS-cursus is ontwikkeld om duidelijke praktische instructies te geven voor de reanimatie van baby’s op en onmiddellijk na de geboorte. Het is ontworpen voor alle gezondheidswerkers, ongeacht hun discipline of status, die mogelijk worden opgeroepen om een ​​pasgeboren baby te reanimeren.

Doelstellingen van de NLS-cursus

Na het lezen van de handleiding en het voltooien van een NLS-cursus moet u:

de fysiologische processen begrijpen die ten grondslag liggen aan apneu, bradycardie en een slechte toestand bij de geboorte na een hypoxische beschadiging.
kunnen anticiperen op welke baby’s problemen kunnen hebben, een baby bij de geboorte beoordelen en diegenen herkennen die extra hulp nodig hebben.
in staat zijn om de principes van een gestandaardiseerde aanpak van de reanimatie van baby’s die hulp bij de geboorte nodig hebben te beschrijven en te volgen, met de nadruk op het doorslaggevende belang van luchtwegbeheer en longinflatie, en de beperkte rol van borstcompressies en medicijnen.
hebben praktische ervaring met de juiste behandeling van de apparatuur die wordt gebruikt bij pasgeboren reanimatie.
hebben kernvaardigheden geleerd in het beheer van de luchtweg van de pasgeborene, inclusief strategieën om te helpen in situaties waarin de eerste poging tot longinflatie niet succesvol is.
zijn onderwezen, uitgevoerd en, met betrekking tot het beheer van luchtweg- en ademhalingswegen, beoordeeld op (met behulp van oefenpoppen) de volgende vaardigheden:
Luchtwegbeheer, longinflatie en beluchting
Directe laryngoscopische inspectie van de orofarynx
Levering van borstcompressies
Het verkrijgen van navelstreng veneuze toegang
in simulaties hebben geoefend en constructieve feedback gekregen over het onmiddellijke beheer van pasgeboren noodsituaties met een waardering voor het belang van communicatie en teamwerk
hebben in een testsimulatie met behulp van testpoppen de kernvaardigheden aangetoond van luchtwegbeheer van een pasgeboren baby en daaropvolgende, gestructureerde, managementstappen als initiële pogingen niet succesvol zijn.
hebben een raamwerk ontwikkeld voor beknopte registratie en effectieve communicatie van belangrijke details over de toestand van de baby bij de geboorte en de respons op reanimatie.
hebben de vereiste vaardigheden geoefend en een aanpak ontwikkeld voor de reanimatie van pasgeborenen gedurende de eerste 10-20 minuten na de geboorte als basis om verder te gaan met een verdere mentorische klinische training, waardoor klinische bekwaamheid kan worden bereikt.
Vereisten
Een zorgaanbieder zijn die mogelijk betrokken is bij de reanimatie van baby’s op en onmiddellijk na de geboorte
Begrijpen van de basislevensondersteuning
Om de volledige cursus te ondernemen

 

 

 

 

INS

BLS Handleiding voor de instructeur

Om zoveel mogelijk BLS-aanbieders in heel Europa te trainen, heeft de ERC een cursus ontwikkeld om mensen op te leiden en de technieken van reanimatie aan een breed scala van mensen te leren. BLS is fundamenteel voor alle cardiopulmonale reanimatie. De cursus is geschikt voor leken en zorgverleners die BLS Instructors willen worden en geïdentificeerd zijn als instructeurspotentieel. BLS-cursisten die een uitzonderlijke aanleg voor reanimatietechnieken vertonen, kunnen worden gerekruteerd met eenparigheid van stemmen van de BLS-instructeurs en cursusdirecteur voor een instructeurstrack. Deze pool van kandidaten staat bekend als rekruten met Instructor Potential.

De cursus duurt een dag (minimaal 7 uur zonder pauzes) en bestaat uit interactieve lezingen en demonstraties van de vaardigheden die nodig zijn om een ​​goede BLS- en AED-aanbieder te zijn.

Handleidingen zullen één maand voor de cursus worden verstrekt aan de deelnemers. Kandidaten die de cursus met succes hebben afgerond, staan ​​bekend als Instructor Candidates en zij ontvangen het ERC BLS Instructor Certificate. Ze worden volledige instructeurs na het lesgeven op twee ERC-cursussen.

Vereisten

Kandidaten voor deze cursus kunnen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg of leken zijn en moeten in het bezit zijn van een ERC BLS / AED Provider-certificaat en zijn genomineerd uit hun provider-cursus als instructeurspotentieel (IP).

 

 

 

 

 

Handleiding EPBLS

 

De Europese Pediatric Basic Life Support Course (EPBLS) is bedoeld als training voor iedereen die met kinderen werkt en kan worden geconfronteerd met een kind in (dreigende) hartstilstand (CA). Regelmatige herscholing is verplicht.

De cursus duurt 4 tot 6 uur. Aan het einde van de EPBLS-cursus moet men in staat zijn om:

Beoordeel een kind dat niet reageert

Begin met reanimatie van een kind

Voldoende borstcompressie en beademing uitvoeren

Veilige bediening van een automatische externe defibrillator

Begrijp de specifieke situatie van ‘plotselinge instorting’ en handel dienovereenkomstig

Steun een verstikkend kind

Plaats een kind in de herstelpositie

Start reanimatie van een volwassene

 

 

 

 

Bij het volgen van de opleidingen ontvang je een digitaal exemplaar. Indien je een gedrukt exemplaar wenst, check hieronder de bestelwijze.

Ga naar www.erc.edu
Ga naar “webshop”
Selecteer het land: “Belgium”
=> “continue”
Kies de gewenste handleiding
Kies de taal
Voer het gewenste aantal in
Klik op “Add to cart”
Klik op “Order now” of “Continue shopping”
Vul uw gegevens in
Betaal met creditkaart of overschrijving.

Na de bestelling krijgt u een “Pro forma factuur”. Wanneer de betaling gebeurd is, worden de handboeken door ERC verzonden.

Voor meer inlichtingen: contacteer het BRC secretariaat op secretariat@resuscitation.be.