Guidelines ERC 2021

De nieuwe Europese Reanimatie Richtlijnen (Guidelines 2021) zijn op 25 maart 2021 gepubliceerd.
Voor de volledige ERC Guidelines 2021, Posters, Key Messages en bijbehorende referenties verwijzen wij u naar de publicaties in “Resuscitation” welke zijn te downloaden op: http://www.cprguidelines.eu.

Hier vind u ook zeer uitgebreide toelichtingen op de richtlijnen.

De Nederlandstalige versie van de samenvatting van de ERC Guidelines 2021 : klik hier
De Engelse versie van de samenvatting van de ERC Guidelines 2021 : klik hier

Wij hebben het genoegen u het BRC Congres-REA 2021 aan te kondigen dat, net na het  virtuele ERC Congres, ook virtueel zal worden gehouden op 27 maart 2021.

Tijdens het congres hoort u alles over het hoe en waarom van de updates richtlijnen.

Waarom waren veranderingen nodig? Is het bewijs sterk genoeg? Wat zijn de hiaten in de wetenschap?

Als interdisciplinaire raad is de Belgische Reanimatieraad de uitgelezen organisatie om van dit thema een uitgebreid hoofdstuk te maken binnen de spoedgeneeskunde.

Het congres “BRC-REA 2021” belooft een boeiende update te brengen over alle aspecten van reanimatiewetenschap, richtlijnen en praktijk.

Wij verwachten meer dan 600 deelnemers met verschillende achtergronden, zoals artsen, verpleegkundigen en alle andere zorgverleners die betrokken zijn bij reanimatie en spoedeisende geneeskunde.

Inschrijving is gratis voor BRC-leden in volgorde van inschrijving en € 70 voor de anderen, prijs waarin de BRC-registratie is inbegrepen.

We kijken ernaar uit om u virtueel te ontmoeten op 27 maart!

Met vriendelijke groeten,
Het Wetenschappelijk Comité en de Raad van Bestuur van het BRC

UPDATE 2020-11-02

DE AANBEVELINGEN VAN BRC VOOR DE COVID PERIODE

Beste cursusorganisatoren, cursusdirecteurs en instructeurs,
De nieuwe lockdown verplicht ons het aantal menselijke contacten drastisch te verminderen. Dit heeft onvermijdelijk gevolgen voor de cursussen. Om de curve van het aantal ziekenhuisopnames te doen ombuigen, moeten we onze aanbevelingen aanpassen om de sanitaire regels strict te kunnen naleven. Zoals u weet, begint dit op maandag 2 november om 00:00 uur.  -Lees meer -

Woord van de voorzitter

Hoogkwalitatieve reanimatie aanleren aan iedereen om meer mensen met een hartstilstand te redden.

Dit is ons motto sinds jaren want jaarlijks zijn er zowat 10.000 Belgen die een hartstilstand doormaken; dat zijn er 27 per dag. Een enorm cijfer. Slechts een kleine 10% ervan worden actueel gered. Dat aantal kan en moet omhoog.

Om meer mensen met een hartstilstand te redden, moet men er snel bij zijn. Na 6 minuten is de kans op overleving slechts 40% en men weet dat in België de spoeddiensten gemiddeld 8 minuten zetten om aan te komen. Er zijn dus meer hulpverleners nodig die onmiddellijk de reanimatie kunnen starten. Beter nog: de overlevingskans verhoogt wanneer de AED, de Automatische Externe Defibrillator, binnen de 4 minuten kan aangelegd worden om het hart terug te doen starten. Want ook de AED is levensreddend ! De BRC zorgt, als wetenschappelijke vereniging en op basis van de Belgische wetgeving, voor het implementeren van de reanimatierichtlijnen  opgesteld door de Europese Reanimatieraad (ERC). Tegelijk wil zij alle opleidingen in België eenvormig maken, overeenkomstig de wetenschappelijke evidentie, en werkt zij samen met heel wat verenigingen in België die hetzelfde doel nastreven. Zo kunnen er meer mensen opgeleid worden en kunnen dus ook meer levens gered worden.

                                                                         
 

Dr Walter Renier, voorzitter BRC
                                                                       

 

 

 

 

Quote by Victor Tejeda, instructor EPALS, ALS, ETC en GIC Hoe wordt je instructeur?
Je hebt een cursus hulpverlener (provider course) gevolgd, je bent geslaagd en kreeg de kwalificatie Instructor Potential (IP). Je bent gemotiveerd en wenst deel te nemen aan het verspreiden van de BRC-ERC reanimatienormen. Dan kan je deelnemen aan een instructeursopleiding BLS of aan een Generic Instructor Course (GIC).

— Victor Tejeda, instructor EPALS, ALS, ETC en GIC