UW HANDEN KUNNEN EEN LEVEN REDDEN!

We hebben allengezien dat Christan Eriksen een hartststand kreeg en hoe hij, dank zij een snelle tussenkomst van medespelers en sportarts, snel gereanimeerd en gedefibrilleerd werd.

Dit moet ons allen aansporen om te leren reanimeren, want reanimatie kan levens redden.

Als een sporter of eender welke persoon omvalt, tijdens (en na) een inspanning, moet je onmiddellijk het bewustzijn controleren door hem/haar luid aan te spreken en voorzichtig aan de schouders te schudden. Is er geen antwoord op je vragen of schudden, kijk of er ademhaling is. Is er geen ademhaling of is deze niet normaal, laat 112 alarmeren en start onmiddellijk met reanimatie.

Heb je het geleerd, start dan met 30 borstcompressies, duw de borstkas 5-6 cm diep in, aan een frequentie van 100-120 per minuut, en geef daarna 2 beademingen. Start dan weer 30 borstcompressies  enz. Ga zo verder tot er hulp aankomt en overneemt.

Heb je het niet geleerd, start de borstcompressies door je beide handen met de vingers ineengestrengeld in het midden van de borstkas van het slachtoffer te plaatsen, dan snel, hard en diep te duwen en de borstkas daarna volledig te laten opkomen. Herhaal dit steeds zonder te stoppen. Volg ook wat de operator van de dienst 112 je vertelt.

Want jouw handen kunnen levens redden! Dit werd in Denemarken bewezen.

Wil je het leren, ga naar de website van de Belgische Reanimatieraad (BRC) https://www.brc-rea.be of de European Resuscitation Council (ERC) https://www.erc.edu. Wil je meer weten over reanimatie: Opleidingen – Belgian Resuscitation Council (brc-rea.be)

Je mag gerust een slachtoffer op de rug draaien om zijn toestand te evalueren, vooral als er geen ernstig ongeval meer gepaard gaat. Om te weten of iemand ademt, moet je de luchtwegen openen door het hoofd achterover te kantelen en de kin te heffen; je luistert en voelt of er ademhaling is en je kijkt of er borstkasbewegingen zijn. Twijfel je of de ademhaling  normaal is, beschouw dit dan toch als een hartstilstand en start de reanimatie: het kan geen kwaad borstcompressies toe te dienen bij een bewusteloos person die misschien nog wel hartwerking heeft.

Je kan geen schade toebrengen aan mensen in hartstilstand, je kan ze alleen maar redden.

Niets doen is heel veel erger dan een reanimatie niet zo perfect uit te voeren.

Je moet ook geen schrik hebben van een AED. Dit toestel kan aan het slachtoffer het leven teruggeven. Dit apparaat vertelt je stap voor stap wat je moet doen. Zo gemakkelijk is dat!

Er wordt heel wat desinformatie en verkeerde informatie via de sociale media verspreid. Vertrouw enkel op betrouwbare bronnen zoals deze van de Belgische reanimatieraad (BRC), de Europese reanimatieraad (ERC) en haar partners, zoals het Rode Kruis.

De BRC is van mening dat al wie aan sport doet, moet leren reanimeren omdat je vriend, je tegenspeler, een toeschouwer of wie ook een hartstilstand kan doen. Snel reageren, binnen de twee minuten, geeft 80% kans op overleving. Ja, 80% kans!

Eigenlijk zou iedereen moeten leren reanimeren, omdat ook niet sporters een hartstilstand kunnen doen.

DUS: OM het Deens  voorbeeld te volgen, volg een reanimatiecursus. Elk paar handen kan een leven redden!

Guidelines ERC 2021

De nieuwe Europese Reanimatie Richtlijnen (Guidelines 2021) zijn op 25 maart 2021 gepubliceerd.
Voor de volledige ERC Guidelines 2021, Posters, Key Messages en bijbehorende referenties verwijzen wij u naar de publicaties in “Resuscitation” welke zijn te downloaden op: http://www.cprguidelines.eu.

Hier vind u ook zeer uitgebreide toelichtingen op de richtlijnen.

De Nederlandstalige versie van de samenvatting van de ERC Guidelines 2021 : klik hier
De Engelse versie van de samenvatting van de ERC Guidelines 2021 : klik hier

Wij hebben het genoegen u het BRC Congres-REA 2021 aan te kondigen dat, net na het  virtuele ERC Congres, ook virtueel zal worden gehouden op 27 maart 2021.

Tijdens het congres hoort u alles over het hoe en waarom van de updates richtlijnen.

Waarom waren veranderingen nodig? Is het bewijs sterk genoeg? Wat zijn de hiaten in de wetenschap?

Als interdisciplinaire raad is de Belgische Reanimatieraad de uitgelezen organisatie om van dit thema een uitgebreid hoofdstuk te maken binnen de spoedgeneeskunde.

Het congres “BRC-REA 2021” belooft een boeiende update te brengen over alle aspecten van reanimatiewetenschap, richtlijnen en praktijk.

Wij verwachten meer dan 600 deelnemers met verschillende achtergronden, zoals artsen, verpleegkundigen en alle andere zorgverleners die betrokken zijn bij reanimatie en spoedeisende geneeskunde.

Inschrijving is gratis voor BRC-leden in volgorde van inschrijving en € 70 voor de anderen, prijs waarin de BRC-registratie is inbegrepen.

We kijken ernaar uit om u virtueel te ontmoeten op 27 maart!

Met vriendelijke groeten,
Het Wetenschappelijk Comité en de Raad van Bestuur van het BRC

UPDATE 2020-11-02

DE AANBEVELINGEN VAN BRC VOOR DE COVID PERIODE

Beste cursusorganisatoren, cursusdirecteurs en instructeurs,
De nieuwe lockdown verplicht ons het aantal menselijke contacten drastisch te verminderen. Dit heeft onvermijdelijk gevolgen voor de cursussen. Om de curve van het aantal ziekenhuisopnames te doen ombuigen, moeten we onze aanbevelingen aanpassen om de sanitaire regels strict te kunnen naleven. Zoals u weet, begint dit op maandag 2 november om 00:00 uur.  -Lees meer -

Woord van de voorzitter

Hoogkwalitatieve reanimatie aanleren aan iedereen om meer mensen met een hartstilstand te redden.

Dit is ons motto sinds jaren want jaarlijks zijn er zowat 10.000 Belgen die een hartstilstand doormaken; dat zijn er 27 per dag. Een enorm cijfer. Slechts een kleine 10% ervan worden actueel gered. Dat aantal kan en moet omhoog.

Om meer mensen met een hartstilstand te redden, moet men er snel bij zijn. Na 6 minuten is de kans op overleving slechts 40% en men weet dat in België de spoeddiensten gemiddeld 8 minuten zetten om aan te komen. Er zijn dus meer hulpverleners nodig die onmiddellijk de reanimatie kunnen starten. Beter nog: de overlevingskans verhoogt wanneer de AED, de Automatische Externe Defibrillator, binnen de 4 minuten kan aangelegd worden om het hart terug te doen starten. Want ook de AED is levensreddend ! De BRC zorgt, als wetenschappelijke vereniging en op basis van de Belgische wetgeving, voor het implementeren van de reanimatierichtlijnen  opgesteld door de Europese Reanimatieraad (ERC). Tegelijk wil zij alle opleidingen in België eenvormig maken, overeenkomstig de wetenschappelijke evidentie, en werkt zij samen met heel wat verenigingen in België die hetzelfde doel nastreven. Zo kunnen er meer mensen opgeleid worden en kunnen dus ook meer levens gered worden.

                                                                         
 

Dr Walter Renier, voorzitter BRC
                                                                       

 

 

 

 

Quote by Victor Tejeda, instructor EPALS, ALS, ETC en GIC Hoe wordt je instructeur?
Je hebt een cursus hulpverlener (provider course) gevolgd, je bent geslaagd en kreeg de kwalificatie Instructor Potential (IP). Je bent gemotiveerd en wenst deel te nemen aan het verspreiden van de BRC-ERC reanimatienormen. Dan kan je deelnemen aan een instructeursopleiding BLS of aan een Generic Instructor Course (GIC).

— Victor Tejeda, instructor EPALS, ALS, ETC en GIC